Skip to main content

NLB Skladi - Globalni delniški

Menite, da bo Kitajska velesila 21. stoletja? Verjamete v moč azijskih tigrov in v priložnosti, ki jih Evropska unija dolgoročno predstavlja za vzhodno evropske države? Se obenem zavedate ključne vloge držav "stare" Evrope in Združenih držav Amerike v svetovnem gospodarstvu?

Z naložbo v podsklad NLB Skladi - Globalni delniški boste lahko z eno potezo deležni dolgoročnih koristi naložb na zelo raznolika področja. Podsklad krovnega sklada NLB Skladi - Globalni delniški je eden najbolj razpršenih na slovenskem trgu.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo varčevati v dobro razpršenem globalnem delniškem portfelju, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Razvita Evropa 29
Severna Amerika 29
Trgi v razvoju 25
Azija Pacifik razviti trgi 12
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Enote ciljnih skladov
90.71 6.17
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Investicijsko blago Programska oprema in storitve Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti Energetika Hrana, pijača, tobak Telekomunikacijske storitve Surovine in predelovalna industrija
12.82 7.01 6.51 6.39 6.08 6.07 5.39 4.99
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
ZDA FRANCIJA NEMČIJA JAPONSKA ZDRUŽENO KRALJESTVO NIZOZEMSKA IRSKA ŠVICA
26.43 8.2 6.28 6.17 4.75 3.88 3.52 3.31
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Razvita Evropa Severna Amerika Trgi v razvoju Azija Pacifik razviti trgi
32.66 27.17 25.1 11.95
Največje naložbe v delnice
ISHARES MSCI JAPAN ETF ALPHABET INC BASF SE ACCENTURE PLC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC CAPGEMINI SE MEDTRONIC PLC FEDEX CORP LAM RESEARCH CORP ROCHE HOLDING AG
6.17 2.3 1.97 1.83 1.79 1.77 1.7 1.67 1.65 1.52

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 US46434G8226 ISHARES MSCI JAPAN ETF JAPONSKA 6.17%
2 US02079K3059 ALPHABET INC Mediji in zabava ZDA 2.30%
3 DE000BASF111 BASF SE Surovine in predelovalna industrija NEMČIJA 1.97%
4 IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC Programska oprema in storitve IRSKA 1.83%
5 US0091581068 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Surovine in predelovalna industrija ZDA 1.79%
6 FR0000125338 CAPGEMINI SE Programska oprema in storitve FRANCIJA 1.77%
7 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC Zdravstvena oprema in storitve IRSKA 1.70%
8 US31428X1063 FEDEX CORP Transport ZDA 1.67%
9 US5128071082 LAM RESEARCH CORP Polprevodniki in oprema za polprevodnike ZDA 1.65%
10 CH0012032048 ROCHE HOLDING AG Farmacija, biotehnologija in življenjske znanosti ŠVICA 1.52%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Januar 2020

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Globalni delniški znaša najmanj 5 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

7 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
24,98 -0,28 +16,32 +17,73 +25,05

Na dan 13. 02. 2020.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.