Skip to main content

Kako v družbi NLB Skladi upravljamo premoženje?

Cilj upraviteljev premoženja v družbi NLB Skladi je doseči čim višjo donosnost ob določeni sprejemljivi ravni tveganja. S premoženjem upravljamo preudarno, in sicer tako, da strank ne izpostavljamo nepotrebnemu tveganju.

To storimo tako, da:

  • premoženje razporedimo v večje število vrednostnih papirjev skrbno izbranih izdajateljev,
  • premoženje razporedimo v različne geografske regije, razen, kadar je naložbena politika posameznega vzajemnega sklada ali portfelja ožje opredeljena
  • premoženje razporedimo v različne perspektivne gospodarske panoge,
  • premoženje razporedimo le v vrednostne papirje tistih izdajateljev, ki izpolnjujejostroge interne standarde kakovosti,
  • podrobno spremljamo in proučujemo dogajanja na trgih kapitala in se nanje ustrezno odzivamo.

Premoženje naših vlagateljev skušamo dobro razpršiti na vrednostne papirje raznolikih izdajateljev. Na ta način zmanjšamo pomemben del naložbenega tveganja, ki ga je pri naložbah v vrednostne papirje moč odpraviti, vlagatelji pa so izpostavljeni predvsem tveganjem, ki jih z razpršitvijo premoženja ni moč odpraviti (na primer tveganje svetovnega gospodarskega zastoja, tveganje splošnega padca tečajev delnic na slovenskem trgu ali tveganje neugodne splošne spremembe obrestnih mer).

Premoženje svojih strank upravljamo na discipliniran način in na strateški podlagi, v precej manjši meri pa na špekulativni. To pomeni, da premoženje oblikujemo predvsem iz naložb, za katere ocenjujemo, da imajo ustrezno dolgoročno perspektivo. Pri upravljanju premoženja upoštevamo tudi stroške, ki so povezani s tem, saj se zavedamo, da stranke zanima izključno donosnost premoženja po stroških.

Kodeks upravljanja premoženja družbe NLB Skladi

V družbi NLB Skladi pri upravljanju premoženja zasledujemo najvišje etične standarde, ki jih opredeljuje CFA Institute*.

Dokumenti

Kodeks upravljanja premoženja v družbi NLB Skladi
Javna različica načrta za obvladovanje tveganj investicijskih skladov družbe NLB Skladi
Povzetek politike družbe NLB Skladi o glasovanju in udeleževanju na skupščinah družb
Javna različica načrta upravljanja tveganj pri gospodarjenju
Politika izvrševanja odločitev za trgovanje

*Družba NLB Skladi zatrjuje skladnost tega dokumenta s kodeksom Asset Management Code of Professional Conduct Inštituta CFA. Skladnost s strani Inštituta CFA ni bila potrjena.

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.