Skip to main content

Javne objave 2004 - 2016

Javne objave 2012 - 2016

NazivDatumMedijDokument
Obvestilo o spremembi poslovnega naslova družbe 13.10.2016   13. 10. 2016 (PDF 121 KB)

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi

8. 7. 2016   8. 7. 2016 (PDF 116 KB)
Obvestilo o spremembi sestave nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o. 12.4.2016  

12.4.2016

(PDF 113 KB)

Obvestilo o spremembi sestave nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o. 1.4.2016  

1.4.2016

(PDF 118 KB)

Informacija o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada 29.12.2014  

29.12.2014

(PDF 115KB)

Ponovno imenovanje uprave družbe NLB Skladi 23.10.2014     23.10.2014 (PDF 114 KB)
Obvestilo o spremembi sestave nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o. 27. 3. 2014    27. 3. 2014 (PDF 114 KB)
Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev 4. 2. 2014     4. 2. 2014 (PDF 111 KB)
Informacija o dopolnitvi pravil upravljanja krovnega sklada 14. 11.2013   14. 11. 2013 (PDF 112 KB)
Obvestilo o imenovanju članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o. 24. 9. 2013   24. 4. 2013 (PDF 112 KB) 
Obvestilo o prenehanju pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi 12. 11.2012   12. 11.2012 (PDF 30 KB)
Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi 17. 9. 2012   17. 9. 2012 (PDF 45,8 KB)
Obvestilo o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada NLB Skladi 14. 9. 2012    14. 9.2012 (PDF 112 KB)
Pravilnik o zunajsodnem reševanju sporov 21. 6. 2012 Finance  21. 6. 2012 (PDF 1,2 MB)
Obvestilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila krovnega sklada NLB Skladi 11. 4. 2012 Finance  11. 4.2012 (PDF 1,2 MB)

Javne objave 2011

NazivDatumMedijDokument
Obvestilo o sklenitvi dodatka št. 3 k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi 28. 11. 2011 Finance 28. 11. 2011 (PDF 1,6 MB)
Obvestilo o objavi povzetka polletnega poročila krovnega sklada NLB Skladi 1. 8. 2011 Finance 1. 8. 2011 (PDF 1,2 MB)
Obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o. 22. 4. 2011 Finance 22. 4. 2011 (PDF 1,6 MB)
Obvestilo o sklenitvi dodatka št. 3 k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi 28. 11. 2011 Finance 28. 11. 2011 (PDF 1,6 MB)
Obvestilo o objavi povzetka polletnega poročila krovnega sklada NLB Skladi 1. 8. 2011 Finance 1. 8. 2011 (PDF 1,2 MB)
Obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o. 22. 4. 2011 Finance 22. 4. 2011 (PDF 1,6 MB)
Obvestilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila krovnega sklada NLB Skladi 7. 4. 2011 Finance 7. 4. 2011 (PDF 1,6 MB)
Obvestilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila krovnega sklada NLB Skladi 7. 4. 2011 Finance 7. 4. 2011 (PDF 1,6 MB)

Javne objave 2010

NazivDatumMedijDokument
Fund Partners - obvestilo o sklicu skupščine 24. 8. 2010 Finance 24. 8. 2010 (PDF 31 kB)
Obvestilo o objavi povzetka polletnega poročila krovnega sklada NLB Skladi 30. 7. 2010 Finance 30. 7. 2010 (PDF 55 kB)
Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada NLB Skladi 26. 7. 2010 Finance 26. 7. 2010 (PDF 89 kB)
Obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o. 17. 6. 2010 Finance 17. 6. 2010 (PDF 47 kB)
Fund Partners - obvestilo o sklicu skupščine 3. 6. 2010 Finance 3. 6. 2010 (PDF 28 kB)
Fund Partners - obvestilo o sklicu skupščine 26. 5. 2010 Finance 26. 5. 2010 (PDF 28 kB)
Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 21. 5. 2010 Finance 21. 5. 2010 (PDF 37 kB)
Fund Partners - obvestilo delničarjem 31. 3. 2010 Finance 31. 3. 2010 (PDF 32 kB)
Obvestilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila krovnega sklada NLB Skladi 31. 3. 2010 Finance 31. 3. 2010 (PDF 41 kB)
Obvestilo o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o. 9. 3. 2010 Finance 9. 3. 2010 (PDF 39 kB)

Javne objave 2009

NazivDatumMedijDokument
Obvestilo o spremembi članov uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 29. 12. 2009 Finance 29. 12. 2009 (PDF 38 kB)
Fund Partners - obvestilo delničarjem 11. 12. 2009 Finance 11. 12. 2009 (PDF 30 kB)
Obvestilo o spremembi članov uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 2. 12. 2009 Finance 2. 12. 2009 (PDF 38 kB)
Obvestilo o sklenitvi dodatka št. 2 k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi 5. 11. 2009 Finance 5. 11. 2009 (PDF 39 kB)
Javno obvestilo o dopolnitvi pravil upravljanja krovnega sklada 3. 11. 2009 Finance 3. 11. 2009 (PDF 47 kB)
Povzetek nerevidiranega polletnega poročila krovnega sklada NLB Skladi 12. 8. 2009   12. 8. 2009 (PDF 482 kB)
Povzetek nerevidiranega polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Globalni delniški 12. 8. 2009   12. 8. 2009 (PDF 205 kB)
Obvestilo o objavi povzetkov polletnih poročil krovnega sklada NLB Skladi in vzajemnega sklada NLB Skladi - Globalni delniški 12. 8. 2009 Finance 12. 8. 2009 (PDF 31 kB)
Dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje podsklada NLB Skladi - Globalni delniški krovnega sklada NLB Skladi ter obvestilo o sklenitvi dodatka št. 1 k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi 10. 8. 2009 Finance 10. 8. 2009 (PDF 41 kB)
Obvestilo o vpisu namestnika predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register 9. 7. 2009 Finance 9. 7. 2009 (PDF 39 kB)
Fund Partners - obvestilo o sklicu skupščine 27. 5. 2009, 4. 6. 2009 Finance 27. 5. 2009, 4. 6. 2009 (PDF 42 kB)
Obvestilo o sklenitvi dodatka št. 9 k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za vzajemne sklade in investicijske družbe in obvestilo o sprejemu pravilnika o izvensodnem reševanju sporov - 1. dopolnjena različica 28. 4. 2009 Finance 28. 4. 2009 (PDF 40 kB)
Objava povzetkov revidiranih letnih poročil 2008 vzajemnih skladov NLB Skladi 20. 4. 2009 Finance 20. 4. 2009 (PDF 1,1 MB)
Revidirano letno poročilo družbe NLB Skladi, d.o.o., za leto 2008. 10. 4. 2009 Ajpes 10. 4. 2009
(PDF 1,3 MB)
Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi - Globalni delniški sklad 3. 4. 2009 Finance 3. 4. 2009
(PDF 43 kB)

Javne objave 2008

NazivDatumMedijDokument
Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad NLB Skladi 11. 12. 2008 Finance 11. 12. 2008 (PDF 40 kB)
Obvestilo o pridobitivi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov 2. 12. 2008 Finance 2. 12. 2008 (PDF 41 kB)
Obvestilo o imenovanju namestnika predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 27. 10. 2008 Finance 27. 10. 2008 (PDF 39 kB)
Obvestilo o prejemu sklepa o vpisu izbrisa investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register in obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene med družbo NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., in Abanko Vipo d.d. 25. 9. 2008 Finance 25. 9. 2008 (PDF 46 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 28. 8. 2008 Finance 28. 8. 2008 (PDF 38 kB)
Obvetilo o prejemu sklepa o vpisu spremembe pri subjektu investicijska družba Maksima, delniška investicijka družba, d.d., v sodni register 25. 8. 2008 Finance 25. 8. 2008 (PDF 44 kB)
Objava povzetkov nerevidiranih polletnih poročil 2008 vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 7. 8. 2008 Finance 7. 8. 2008 (PDF 147 kB)
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register 8. 7. 2008 Finance 8. 7. 2008 (PDF 45 kB)
Obvestilo o preoblikovanju investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v vzajemni sklad NLB Skladi - Globalni delniški sklad 8. 7. 2008 Finance 8. 7. 2008 (PDF 47 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 24.6.2008 Finance 24.6.2008 (PDF 70 kB)
Obvestilo o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12. 6. 2008 Finance 12. 6. 2008 (PDF 40 kB)
Informacija o spremembi pomembnega deleža v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 2. 6. 2008 Finance 2. 6. 2008 (PDF 35 kB)
Obvestilo o oprostitvi plačila vstopnih stroškov za vlagatelje v vzajemne sklade NLB Skladi - Visoka tehnologija, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva, NLB Skladi - Naravni viri, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo, NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški ali NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški v času trajanja posebne marketinške akcije 30. 5. 2008 Finance 30. 5. 2008 (PDF 52 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 21. 5. 2008 Finance 21. 5. 2008 (PDF 38 kB)
Objava povzetkov revidiranih letnih poročil 2007 vzajemnih skladov NLB Skladi 29. 4. 2008 Finance 29. 4. 2008 (PDF 1,2 MB)
Sklepi 7. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dne 10. 4. 2008 11. 4. 2008 Finance 11. 4. 2008
(PDF 106 kB)
Letni dokument investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 17. 3. 2008   17. 3. 2008
(PDF 69 kB)
Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 4. 3. 2008 Finance 4. 3. 2008
(PDF 159 kB)
Sklic 7. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 4. 3. 2008 Finance 4. 3. 2008
(PDF 159 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 29. 2. 2008 Finance 29. 2. 2008
(PDF 35 kB)
Informacija o spremembi pomembnega deleža v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 20. 2. 2008 Finance 20. 2. 2008
(PDF 40 kB)
Obvestilo o prejeti odločbi Davčne uprave Republike Slovenije 19. 2. 2008 Finance 19. 2. 2008
(PDF 40 kB)
Informacija o spremembi pomembnega deleža v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 18. 2. 2008 Finance 18. 2. 2008
(PDF 39 kB)
Informacija o spremembah pomembnih deležev v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 13. 2. 2008 Finance 13. 2. 2008
(PDF 40 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 23. 1. 2008 Finance 23. 1. 2008
(PDF 39 kB)
Obvestilo o prejeti odločbi Ministrstva za finance 14. 1. 2008 Finance 14. 1. 2008
(PDF 39 kB)

Javne objave 2007

NazivDatumMedijDokument
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva 24. 12. 2007 Finance 24. 12. 2007 (PDF 47 kB)
Informacija o spremembi pomembnega deleža v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 29. 11. 2007 Finance 29. 11. 2007 (PDF 31 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 21. 11. 2007 Finance 21. 11. 2007 (PDF 37 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 24. 10. 2007 Finance 24. 10. 2007 (PDF 28 kB)
Informacija o pomembnih deležih v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 16. 10. 2007 Finance 16. 10. 2007 (PDF 34 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 26. 9. 2007 Finance 26. 9. 2007 (PDF 30 kB)
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in začetku sprejemanja pristopnih izjav k pravilom upravljanja ter vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 30. 8. 2007 Finance 30. 8. 2007 (PDF 44 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 30. 8. 2007 Finance 30. 8. 2007 (PDF 38 kB)
Obvestilo o pridobitvi soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremenjenim pravilom upravljanja in dovoljenja za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 27. 8. 2007 Finance 27. 8. 2007 (PDF 40 kB)
Objava povzetkov nerevidiranih polletnih poročil 2007 vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 7. 8. 2007 Finance 7. 8. 2007 (PDF 110 kB)
Sklepi 6. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dne 31. 7. 2007 1. 8. 2007 Finance 1. 8. 2007 (PDF 36 kB)
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva 26. 7. 2007 Finance 26. 7. 2007 (PDF 33 kB)
Obvestilo o vpisu spremembe članov uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register 25. 7. 2007 Finance 25. 7. 2007 (PDF 45 kB)
Obvestilo o pridobitvi dovoljenj Agencije za trg vrednostnih papirjev za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, za upravljanje vzajemnega sklada, javno objavo prospekta in izvlečka prospekta in soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 17. 7. 2007 Finance 17. 7. 2007 (PDF 37 kB)
Sklic 6. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 29. 6. 2007 Finance, Uradni list RS 29. 6. 2007 (PDF 47 kB)
Obvestilo o spremembi članov uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 28. 6. 2007 Finance 28. 6. 2007 (PDF 36 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 14. 6. 2007 Finance 14 6. 2007 (PDF 33 kB)
Obvestilo o kvalificiranem deležu v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 8. 6. 2007 Finance 8. 6. 2007 (PDF 35 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 17. 5. 2007 Finance 17. 5. 2007 (PDF 33 kB)
Letni dokument investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 4. 5. 2007   4. 5. 2007 (PDF 71 kB)
Objava povzetkov revidiranih letnih poročil 2006 vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 18. 4. 2007 Finance 18. 4. 2007 (PDF 512 kB)
Obvestilo o vpisu prehoda osnovnega kapitala na euro in spremembi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register 10. 4. 2007 Finance 10. 4. 2007 (PDF 44 kB)
Povzetek revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje 6. 4. 2007 Finance 6. 4. 2007 (PDF 258 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 6. 4. 2007 Finance 6. 4. 2007 (PDF 21 kB)
Obvestilo o vpisu prehoda osnovnega kapitala na euro in spremembi statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register 28. 3. 2007 Finance 28. 3. 2007 (PDF 47 kB)
Obvestilo o imenovanju članov uprave družbe NLB Skladi, d.o.o. 22. 3. 2007 Finance 22.3. 2007 (PDF 38 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 1. 3. 2007 Finance 1. 3. 2007 (PDF 40kB)
Popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja vzajemnega sklada NLB Skladi - Dinamični sklad delnic 28. 2. 2007 Finance 28. 2. 2007 (PDF 17 kB)
Obvestilo o prejemu odločbe KDD in spremembi podatka o delnicah 6. 2. 2007 Finance 6. 2. 2007 (PDF 42 kB)
Obvestilo o pričetku uporabe pogodbe o upravljanju 23. 1. 2007 Finance 23. 1. 2007 (PDF 44 kB)
Obvestilo o vpisu sprememb statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register 19. 1. 2007 Finance 19. 1. 2007 (PDF 33 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 19. 1. 2007 Finance 19. 1. 2007 (PDF 33 kB)

Javne objave 2006

NazivDatumMedijDokument
Obvestilo o pridobitvi soglasja ATVP k spremembam statuta in dovoljenja za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe Maksima, delniška ID, d.d. 19. 12. 2006 Finance 19. 12. 2006 (PDF 41 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 18. 12. 2006 Finance 18. 12. 2006 (PDF 40 kB)
Popravek knjigovodske vrednosti investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 28. 11. 2006 Finance 28. 11. 2006 (PDF 19 kB)
Obvestilo o vpisu predsednika uprave družbe NLB Skladi, d.o.o., in namestnice predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o., v sodni register 27. 11. 2006 Finance 27. 11. 2006 (PDF 55 kB)
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register 25. 10. 2006 Finance 25. 10. 2006 (PDF 45 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 25. 10. 2006 Finance 25. 10. 2006 (PDF 38 kB)
Obvestilo o imenovanju namestnice predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o., in odpoklicu ter imenovanju predsednika uprave družbe NLB Skladi, d.o.o. 19. 10. 2006 Finance 19. 10. 2006 (PDF 40 kB)
Obvestilo o prejeti odločbi Davčne uprave Republike Slovenije 3. 10. 2006 Finance 3. 10. 2006 (PDF 34 kB)
Obvestilo o deležu glasovalnih pravic v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 26. 9. 2006 Finance 26. 9. 2006 (PDF 34 kB)
Popravek podatkov o celotnih stroških poslovanja investicijskih skladov za obdobje od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006 22. 9. 2006 Finance 22. 9. 2006 (PDF 31 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 20. 9. 2006 Finance 20. 9. 2006 (PDF 33 kB)
Obvestilo o kvalificiranem deležu v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 19. 9. 2006 Finance 19. 9. 2006 (PDF 34 kB)
Obvestilo o kvalificiranem deležu v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 13. 9. 2006 Finance 13. 9. 2006 (PDF 404 kB)
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register 8. 9. 2006 Finance 8. 9. 2006 (PDF 32 kB)
Obvestilo o prejeti odločbi Davčne uprave Republike Slovenije 7. 9. 2006 Finance 7. 9. 2006 (PDF 35 kB)
Obvestilo o imenovanju članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6. 9. 2006 Finance 6. 9. 2006 (PDF 57 kB)
Obvestilo o odstopu članice nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 30. 8. 2006 Finance 30. 8. 2006 (PDF 52 kB)
Povzetki nerevidiranih polletnih poročil vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška ID, d.d., za 1. polletje 2006 25. 8. 2006 Finance 25. 8. 2006 (PDF 114 kB)
Obvestilo o odstopu člana nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23. 8. 2006 Finance 23. 8. 2006 (PDF 64 kB)
Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 21. 8. 2006 Finance 21. 8. 2006 (PDF 42 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 18. 8. 2006 Finance 18. 8. 2006 (PDF 27 kB)
Obvestilo o vzpostavitvi obveznosti za izplačilo dividend in vzpostavitvi terjatve za plačan davek od dohodkov pravnih oseb investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 11. 8. 2006 Finance 11. 8. 2006 (PDF 26 kB)
Sklepi 5. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dne 10. 8. 2006 11. 8. 2006 Finance 11. 8. 2006 (PDF 33 kB)
Sklic 5. skupščine delničarjev investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 7. 7. 2006 Finance, Uradni list RS 7. 7. 2006 (PDF 23 kB)
Obvestilo o vpisu predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register 6. 7. 2006 Finance 6. 7. 2006 (PDF 22 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 28. 6. 2006 Finance 28. 6. 2006 (PDF 399 kB)
Obvestilo o vpisu spremembe poslovnega naslova družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register 21. 6. 2006 Finance 21. 6. 2006 (PDF 19 kB)
Obvestilo o vpisu spremembe poslovnega naslova investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register 19. 6. 2006 Finance 19. 6. 2006 (PDF 17 kB)
Obvestilo o vpisu sprememb statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register 24. 5. 2006 Finance 24. 5. 2006 (PDF 18 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 19. 5. 2006 Finance 19. 5. 2006 (PDF 18 kB)
Letni dokument investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 18. 5. 2006   18. 5. 2006 (PDF 69 kB)
Popravek objave obrazca IS/M-1 za vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad evropskih delnic za mesec februar 2006 in popravek objave obrazca IS/M-1 za vzajemni sklad NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški za mesec marec 2006 17. 5. 2006 Finance 17. 5. 2006 (PDF 16 kB)
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register 16. 5. 2006 Finance 16. 5. 2006 (PDF 24 kB)
Obvestilo o spremembi poslovnega naslova družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 12. 5. 2006 Finance 12. 5. 2006 (PDF 21 kB)
Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 8. 5. 2006 Finance 8. 5. 2006 (PDF 21 kB)
Obvestilo o pridobitvi soglasja ATVP k spremembam statuta in dovoljenja za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe Maksima, delniška ID, d.d. 26. 4. 2006 Finance 26. 4. 2006 (PDF 399 kB)
Objava povzetkov letnih poročil 2005 vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška ID, d.d. 24. 4. 2006 Finance 24. 4. 2006 (PDF 1,2 MB)
Obvestilo o vzpostavitvi obveznosti za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 11. 4. 2006 Finance 11. 4. 2006 (PDF 120 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 10. 4. 2006 Finance 10. 4. 2006 (PDF 114 kB)
Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 7. 4. 2006 Finance 7. 4. 2006 (PDF 400 kB)
Povzetek revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje 3. 4. 2006 Finance 3. 4. 2006 (PDF 663 kB)
Obvestilo o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 30. 3. 2006 Finance 30. 3. 2006 (PDF 161 kB)
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in začetku sprejemanja pristopnih izjav k pravilom upravljanja ter vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 23. 3. 2006 Finance 23. 3. 2006 (PDF 913 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 20. 3. 2006 Finance 20. 3. 2006 (PDF 398 kB)
Obvestilo o pridobitvi dovoljenj Agencije za trg vrednostnih papirjev za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, za upravljanje vzajemnega sklada, javno objavo prospekta in izvlečka prospekta in soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 7. 3. 2006 Finance 7. 3. 2006 (PDF 401 kB)
Popravek števila enot premoženja vzajemnega sklada NLB Skladi - Kombinirani sklad v obtoku 22. 2. 2006 Finance 22. 2. 2006 (PDF 392 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 23. 1. 2006 Finance 23. 1. 2006 (PDF 398 kB)
Sprememba skrbniške pogodbe in začetek sprejemanja vplačil investicijskih kuponov vzajemnih skladov NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo, NLB Skladi - Naravni viri, NLB Skladi - Visoka tehnologija, NLB skladi - Visoko rastoča gospodarstva ter sprememba pooblaščenih vpisnih mest 16. 1. 2006 Finance 16. 1. 2006 (PDF 205 kB)
Obvestilo o vpisu sprememb investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register 10. 1. 2006 Finance 10. 1. 2006 (PDF 398 kB)
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida 6. 1. 2006 Finance 6. 1. 2006 (PDF 395 kB)

Javne objave 2005

NazivDatumMedijDokument
Obvestilo o spremembi dodatka za prodajo delnic podsklada Fund Partners NLB Skladi - Garantirani sklad Evropa 1 v Republiki Sloveniji 21. 12. 2005 Finance 21. 12. 2005 (PDF 206 kB)
Obvestilo o pridobitvi dovoljenj Agencije za trg vrednostnih papirjev, potrebnih za oblikovanje novih vzajemnih skladov, in spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 19. 12. 2005 Finance 19. 12. 2005 (PDF 410 kB)
Obvestilo o pridobitvi odločbe o uskladitvi poslovanja posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 5. 12. 2005 Finance 5. 12. 2005 (PDF 33 kB)
Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 1. 12. 2005 Finance 1. 12. 2005 (PDF 29 kB)
Sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida 12. 10. 2005 Finance 12. 10. 2005 (PDF 408 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 12. 10. 2005 Finance 12. 10. 2005 (PDF 404 kB)
Sprememba pravil upravljanja vzajemnih skladov 28. 9. 2005 Finance 28. 9. 2005 (PDF 31 kB)
Obvestilo o začetku sprejemanja pristopnih izjav k pravilom upravljanja ter vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad evropskih delnic 1. 9. 2005 Finance 1. 9. 2005 (PDF 494 kB)
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 1. 9. 2005 Finance 1. 9. 2005 (PDF 29 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 31. 8. 2005 Finance 31. 8. 2005 (PDF 28 kB)
Popravek objave obrazca IS/M-1 za vzajemni sklad NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida na dan 30. 6. 2005 19. 8. 2005 Finance 19. 8. 2005 (PDF 399 kB)
Povzetki polletnih poročil investicijskih skladov za l. 2005 10. 8. 2005 Finance 10. 8. 2005 (PDF 43 kB)
10. 8. 2005 (PDF 58 kB)
Sklepi 4. skupščine posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dne 20. 7. 2005 22. 7. 2005 Finance 22. 7. 2005 (PDF 408 kB)
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 22. 7. 2005 Finance 22. 7. 2005 (PDF 407 kB)
Obvestilo o pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za spremembo pogodbe o opravljanju skrbnišÎkih storitev, dovoljenj za upravljanje vzajemnega sklada, javno objavo prospekta in izvlečka prospekta in soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k pravilom upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad evropskih delnic 5. 7. 2005 Finance 5. 7. 2005 (PDF 42 kB)
Sklic 4. skupščine delničarjev posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 17. 6. 2005 Finance in Uradni list RS 17. 6. 2005 (PDF 31 kB)
Obvestilo o seji nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 9. 6. 2005 Finance 9. 6. 2005 (PDF 60 kB)
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad obveznic 6. 6. 2005 Finance 6. 6. 2005 (PDF 10 kB)
Vpis sprememb podatkov v sodni register 2. 6. 2005 Finance 2. 6. 2005 (PDF 60 kB)
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida 30. 5. 2005 Finance 30. 5. 2005 (PDF 14 kB)
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in začetku sprejemanja pristopnih izjav k pravilom upravljanja ter vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi - Dinamični sklad delnic 12. 5. 2005 Finance 12. 5. 2005 (PDF 401 kB)
Popravek števila enot premoženja v obtoku za vzajemni sklad NLB Skladi - Kombinirani sklad 11. 5. 2005 Finance 11. 5. 2005 (PDF 11 kB)
Popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku 10. 5. 2005 Finance 10. 5. 2005 (PDF 14 kB)
Popravek knjigovodske vrednosti posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 26. 4. 2005 Finance 26. 4. 2005 (PDF 11 kB)
Obvestilo o pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za spremembo pogodbe o opravljanju skrbnišÎkih storitev, dovoljenj za upravljanje vzajemnega sklada, javno objavo prospekta in izvlečka prospekta in soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k pravilom upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi - Dinamični sklad delnic 26. 4. 2005 Finance 26. 4. 2005 (PDF 27 kB)
Povzetek revidiranega letnega poročila posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 20. 4. 2005 Finance 20. 4. 2005 (PDF 188 kB)
Povzetek revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida 20. 4. 2005 Finance 20. 4. 2005 (PDF 170 kB)
Popravek vrednosti enot premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida 18. 4. 2005 Finance 18. 4. 2005 (PDF 23 kB)
Povzetki revidiranih letnih poročil vzajemnih skladov NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi - Sklad obveznic, NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Svetovni sklad delnic 15. 4. 2005 Finance 15. 4. 2005 (PDF 1)(PDF 1 MB)
15. 4. 2005 (PDF 2)(PDF 348 kB)
Seja nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 15. 4. 2005 Finance 15. 4. 2005 (PDF 33 kB)
Povzetek revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje 7. 4. 2005 Finance 7. 4. 2005 (PDF 409 kB)
Obvestilo o odpovedi in spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 9. 3. 2005 Finance Delo 9. 3. 2005 (PDF 16 kB)
Popravek knjigovodske vrednosti posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 2. 3. 2005 Finance 2. 3. 2005 (PDF 33 kB)
Obvestilo o vpisu sprememb v sodni register in spremembi mesta javnih objav 10. 1. 2005 Finance Delo 10. 1. 2005 (PDF 16 kB)

Javne objave 2004

</table<t
NazivDatumMedijDokument
Obvestilo o začetku opravljanja storitev trženja vzajemnih skladov in prodaje investicijskih kuponov vzajemnih skladov, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., s strani Banke Domžale d.d., Domžale, Koroške banke d.d., Slovenj Gradec, in Banke Zasavje d.d., Trbovlje 30. 12. 2004 Finance 30. 12. 2004 (PDF 63 kB)
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Svetovni sklad delnic na dan 21. 12. 2004 24. 12. 2004 Finance 24. 12. 2004 (PDF 13 kB)
Javno obvestilo o prenosu upravljanja in spremembi pravil upravljanja posebnega vzajemnega sklada LBM Piramida 22. 12. 2004 Delo
Finance
22. 12. 2004 (PDF 64 kB)
Obvestilo o odpovedi in sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

11. 11. 2004 Delo
Finance
11. 11. 2004 (PDF 62 kB)
Obvestilo o spremembi datuma začetka opravljanja storitev trženja vzajemnih skladov in prodaje investicijskih kuponov vzajemnih skladov, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., s strani Banke Domžale d.d., Domžale, Koroške banke d.d., Slovenj Gradec in Banke Zasavje d.d., Trbovlje

29. 10. 2004 Finance 29. 10. 2004 (PDF 26 kB)
Javno obvestilo o prenosu upravljanja posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 30. 9. 2004 Delo
Finance
30. 9. 2004 (PDF 64 kB)
Popravek števila enot premoženja vzajemnega sklada NLB Skladi - Kombinirani sklad v obtoku 2. 9. 2004 Finance 2. 9. 2004 (PDF 14 kB)
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Kombinirani sklad 20. 8. 2004 Finance 20. 8. 2004 (PDF 37 kB)
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic 20. 8. 2004 Finance 20. 8. 2004 (PDF 36 kB)
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad obveznic 20. 8. 2004 Finance 20. 8. 2004 (PDF 36 kB)
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Svetovni sklad delnic 20. 8. 2004 Finance 20. 8. 2004 (PDF 36 kB)
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Kombinirani sklad na dan 14. 6. 2004 22. 6. 2004 Finance <a class="pdf" href=

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.