Skip to main content

Ko vstopam v sklad

Če se odločite za pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, vam predlagamo, da s seboj prinesete naslednje dokumente:

Fizične osebe:

 • Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • Davčno številko
 • Številka transakcijskega računa

Pravne osebe:

 • Izpisek iz sodnega ali drugega javnega registra
 • Davčno številko pravne osebe
 • Matično številko pravne osebe
 • Številko transakcijskega računa pravne osebe
 • Osebni dokument zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe
 • Davčno številko zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe
 • Če pooblaščena oseba ni zakoniti zastopnik pravne osebe, potrebuje notarsko overjeno pooblastilo.

Sedem preprostih korakov do varčevanja v podskladih krovnega sklada NLB Skladi

 1. O možnostih varčevanja se lahko pozanimate v najbližji NLB poslovalnici, na sedežu družbe NLB Skladi v času uradnih ur, v NLB Privatnem bančništvu oziroma pokličite NLB Kontaktni center. Za termin sestanka s finančnim svetovalcem lahko pokličete tudi na brezplačno modro številko 080 22 86.

 2. Proučite gradiva o podskladih krovnega sklada NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (zlasti izvlečke prospektov posameznih vzajemnih skladov), ki jih dobite v poslovalnicah banke NLB Skupine ali v elektronski obliki na spletnih straneh družbe NLB Skladi.

 3. Razmislite o svojih finančnih ciljih in finančnih razmerah. Pooblaščenemu predstavniku banke razložite, za kakšen namen bi radi varčevali v vzajemnih skladih. Če boste v vzajemne sklade vlagali kot fizična oseba, vam bo pri izbiri vzajemnih skladov pomagal vprašalnik ''Obrazec - profil vlagatelja''. 

 4. Proučite, koliko podskladi krovnega sklada NLB Skladi ustrezajo vašim ciljem, finančnim razmeram, znanju in izkušnjam (torej vašemu osebnemu finančnemu profilu).

 5. Izberite enega ali več podskladov krovnega sklada NLB Skladi, za katere menite, da vam najbolj ustrezajo.

 6. S pomočjo usposobljenega pooblaščenega predstavnika banke NLB Skupine izpolnite pristopno izjavo in pristopite k pravilom upravljanja izbranega podsklada.

 7. Nakažite denar na račun podsklada, ki je naveden na pristopni izjavi. Izročitev pristopne izjave vas ne zavezuje k vplačilu sredstev v podsklad.

Po začetku varčevanja v podskladu krovnega sklada NLB Skladi boste o donosnosti svoje naložbe redno obveščeni v sredstvih javnega obveščanja, dodatne informacije o varčevanju v podskladih pa boste lahko ves čas varčevanja dobivali tudi v večini večjih poslovalnic poslovnih bank NLB Skupine v Sloveniji, ki so pooblaščene za sprejemanje pristopnih izjav v podsklade krovnega sklada NLB Skladi.

Nazaj

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.