Skip to main content

Spremembe obdavčitve dobička iz kapitala zaradi uveljavitve novega Zakona o dohodnini

Z letom 2020 se, v skladu z 132. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), spreminja lestvica obdavčitve dobička iz kapitala, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Za odsvojitve od 1. 1. 2020 dalje se izračuna in plača dohodnina po stopnji 27,5 % (v 2019: 25 %). Stopnja dohodnine se znižuje vsakih pet let imetništva vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov ter znaša po dopolnjenih:

  • petih letih imetništva: 20 % (v 2019: 15 %),
  • desetih letih imetništva: 15 % (v 2019: 10 %),
  • petnajstih letih imetništva: 10 % (v 2019: 5 %),

Po dvajsetih letih imetništva je vlagatelj oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala (ni spremembe v primerjavi z ureditvijo v 2019).

ZDoh-2 prinaša tudi spremembe glede upoštevanja normiranih stroškov, ki znižujejo davčno osnovo. Le-ti se odslej priznajo le pri pozitivni razliki med prodajno in nakupno vrednostjo, in sicer skladno z ZDoh-2 se normirani stroški priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:

  • seštevka 1% od nabavne vrednosti kapitala in 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, ali
  • pozitivne razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.

NLB Skladi © 2012 - 2020 All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Nazaj

Arhiv 2019

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.