Skip to main content

NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR

Obveznice so lahko zelo koristen in pomemben dodatek k delniškemu portfelju vlagatelja, saj lahko predstavljajo pomemben ščit v primeru padcev delniških tečajev. Dodatno so kot samostojna naložba primerne za vlagatelje, ki niso pripravljeni prevzemati večjega naložbenega tveganja. Z NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR lahko razpršeno varčujete v obveznicah domačih in tujih izdajateljev.

Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo varčevati v manj tveganih obvezniških naložbah, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti zgolj nižje do srednje naložbeno tveganje, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih in želijo delniške naložbe kombinirati z obvezniškimi.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Razvita Evropa 90
Severna Amerika 2,5
Azija Pacifik razviti trgi 2,5
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Obveznice Depoziti Kratkoročni vrednostni papirji
92.27 6.14 0.37
Struktura obvezniških naložb po
državah – najpomembnejše države
NIZOZEMSKA ZDRUŽENO KRALJESTVO FRANCIJA LUKSEMBURG NEMČIJA ITALIJA ZDA ŠVEDSKA
22.41 15.26 13.15 9.45 9.3 5.77 2.78 2.62
Struktura delniških naložb po bonitetah
AAA AA A BBB BB in manj
2.97 25.79 32.18 23.21 8.13
Struktura po ročnosti
Do 5 let Od 5-10 let Nad 10 let
59.91 27.24 5.12
Največje naložbe v obveznice
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV ROBERT BOSCH INVESTMENT NOVARTIS FINANCE SA STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS AIR FRANCE - KLM INVESTOR AB BMW FINANCE NV G4S INTERNATIONAL FINANCE PL
5.55 4.45 4.09 3.2 3.19 3.02 2.88 2.62 2.56 2.55

Naložbe obveznic

Št. ISIN Izdajatelj Oznaka Država Boniteta Delež v ČVS
1 XS1476654584 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV RDSALN 0 3/4 08/15/28 NIZOZEMSKA AA- 5.55%
2 XS0934539726 ROBERT BOSCH INVESTMENT RBOSGR 2 5/8 05/24/28 NIZOZEMSKA AA- 4.45%
3 XS1134729794 NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 1 5/8 11/09/26 LUKSEMBURG AA- 4.09%
4 XS1165754851 STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 PLC CHGRID 1 1/2 01/26/22 ZDRUŽENO KRALJESTVO A 3.20%
5 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC GSK 4 06/16/25 ZDRUŽENO KRALJESTVO A+ 3.19%
6 XS2020670936 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 1 1/2 07/02/39 LUKSEMBURG A 3.02%
7 FR0011965177 AIR FRANCE - KLM AFFP 3 7/8 06/18/21 FRANCIJA brez 2.88%
8 XS0625859516 INVESTOR AB INVSA 4 1/2 05/12/23 ŠVEDSKA AA- 2.62%
9 XS0877622034 BMW FINANCE NV BMW 2 3/8 01/24/23 NIZOZEMSKA A+ 2.56%
10 XS1515216650 G4S INTERNATIONAL FINANCE PL GFSLN 1 1/2 01/09/23 ZDRUŽENO KRALJESTVO BBB- 2.55%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - September 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 1,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 1,50 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 0,50 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Obvezniški EUR znaša najmanj 3 leta. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

3 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
6,33 -0,05 +1,50 -0,26 +3,15

Na dan 21. 10. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.