Skip to main content

Kaj je upravljanje med skladi?

Vas zanimajo davčne ugodnosti, ki jih ponuja varčevanje v podskladih krovnega sklada ter hkrati prilagodljivost in odzivnost, ki sta značilna za individualno upravljanje premoženja? S storitvijo upravljanja med skladi "ubijete dve muhi na en mah".

Bodo bolj donosne delnice ameriških ali evropskih izdajateljev? Je prihodnost v nafti ali v farmaciji? Finančni analitiki in upravitelji premoženja družbe NLB Skladi strateško spremljajo razmere na kapitalskih trgih in zavzemajo pozicije, za katere ocenjujejo, da se bodo za naše vlagatelje izkazale kot najbolj donosne. Upravljanje med skladi omogoča zavzemanje teh pozicij na davčno in stroškovno zelo ugoden način.

Prednosti storitve upravljanja med skladi

1.  Prilagodljivost 

Upravljanje med skladi prinaša konstantno prilagajanje vašega portfelja posameznih podskladov našim analitskim priporočilom. Skladno z naložbeno politiko portfelja, ki zlasti temelji na ravni želene varnosti, bodo vaše naložbe vedno v skladu z našimi pričakovanji glede najboljših naložbenih priložnosti. 20 podskladov krovnega sklada NLB Skladi, ki pokriva vsa ključna naložbena področja, nam v vsakem trenutku omogoča, da zasledujemo najbolj donosne priložnosti.

2.  Davčne ugodnosti 

V primeru prenašanja sredstev med podskladi krovnega sklada NLB Skladi velja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. To pomeni, da davčna obveznost iz naslova kapitalskih dobičkov nastopi šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada. Ker stopnja davka iz naslova ustvarjenih kapitalskih dobičkov z leti pada, ugodnost pri dolgoročnem varčevanju v krovnem skladu (5 let in več) prinaša vse večje in večje koristi.

Kapitalski dobički, ustvarjeni s transakcijami, ki jih za sklad izvaja upravitelj premoženja, niso obdavčeni.

Prejete dividende in obresti so obdavčene v državi, kjer ima sedež posamezna družba, ki dohodek izplačuje. Dodatne obdavčitve v Sloveniji za podsklade ni.

3.  Razpršenost

Podskladi krovnega sklada NLB Skladi so izjemno razpršeni, največji vključujejo tudi preko 150 različnih naložb. Ker upravljanje med skladi vključuje več podskladov, je razpršitev še toliko večja zaradi izbire učinkovitih naložbenih politik, ki se skoraj ne prekrivajo.

4.  Stroškovno ugodna storitev 

Najvišja upravljavska provizija storitve upravljanja med skladi znaša 0,05 % četrtletno. Zaračunajo se zgolj vstopni in izstopni stroški za storitev gospodarjenja, vstopni in izstopni stroški za podsklade pa se ne zaračunavajo.

5.  Strokovno svetovanje

Za lažjo izbiro ustreznega portfelja podskladov krovnega sklada NLB Skladi glede na vaš finančni profil vam bodo z veseljem svetovali visoko strokovno usposobljeni finančni svetovalci, s katerimi se lahko pogovorite tudi o trendih na kapitalskih trgih.

Več o portfeljih upravljanja med skladi...

Dokumentacija

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.(293 Kb) 

Cenik investicijskih storitev NLB Skladi  (298 Kb) 

Shema zunajsodnega reševanja sporov (286 Kb)

Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi (196 Kb) 

Politika razvrščanja strank (218 Kb)

Politika obvladovanja nasprotij interesov  (264 Kb)

Politika izvrševanja odločitev za trgovanje  (236 Kb)

Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri opravljanju storitev in poslih v zvezi s finančnimi instrumenti (140 Kb) 

Informacije o stroških in povezanih dajatvah  (604 Kb)

 

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.