Skip to main content

NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški

Verjamete v nadaljnji hiter razvoj Kitajske, Rusije, Indije, Brazilije in drugih manjših, a nič manj rastočih trgov? Podsklad NLB Skladi - Visoka rastoča gospodarstva delniški nalaga sredstva v podjetja iz držav z visoko pričakovano gospodarsko rastjo in tako z velikimi priložnostmi za rast dobičkov družb iz teh regij.

Sklad je namenjen dinamičnim vlagateljem, ki verjamejo v nadpovprečno perspektivo trgov v razvoju (Brazilija, Indija, Kitajska, Rusija in druge), vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti visoko tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečno visoke pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih krovnega sklada NLB Skladi.

Ciljna geografska sestava podsklada

Ciljna geografska sestava podsklada
 2011
Azija Pacifik trgi v razvoju 45
Latinska Amerika trgi v razvoju 25
Evropa trgi v razvoju 15
Afrika 10
Denarna sredstva 5
Vir: NLB Skladi

Dejanska sestava naložb podsklada lahko odstopa od ciljne sestave v skladu z omejitvami, opredeljenimi v prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja.

Aktualna sestava naložb podsklada

Vrste naložb
Delnice Depoziti
94.68 2.16
Struktura po dejavnosti – najpomembnejše
panožne skupine
Banke Telekomunikacijske storitve Hrana, pijača, tobak Energetika Maloprodaja hrane in osnovne potrošne dobrine Programska oprema in storitve Polprevodniki in oprema za polprevodnike Javna oskrba
18.45 18.31 9.57 8.15 7.41 4.77 4.61 4.52
Struktura delniških naložb po
državah – najpomembnejše države
KITAJSKA RUSIJA BRAZILIJA MEHIKA JUŽNA KOREJA TAJVAN INDIJA JUŽNA AFRIKA
13.5 11.39 9.93 9.83 9.52 8.36 8.23 6.21
Struktura po regijah – najpomembnejše
regije
Azija Pacifik trgi v razvoju Latinska Amerika trgi v razvoju Evropa trgi v razvoju Afrika
45.74 25.14 15.48 8.32
Največje naložbe v delnice
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD GAZPROM PJSC TAIWAN SEMICONDUCTOR INFOSYS LTD INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV BAIDU, INC. KIA MOTORS CORPORATION CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.98 2.77 2.72 2.66 2.59 2.56 2.5 2.45 2.4 2.37

Naložbe delnic

Št. ISIN Izdajatelj Skupina dejavnosti Država Delež v ČVS
1 CNE1000003X6 PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD Zavarovalništvo KITAJSKA 2.98%
2 US3682872078 GAZPROM PJSC Energetika RUSIJA 2.77%
3 US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR Polprevodniki in oprema za polprevodnike TAJVAN 2.72%
4 US4567881085 INFOSYS LTD Programska oprema in storitve INDIJA 2.66%
5 US4564631087 INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV Hrana, pijača, tobak MEHIKA 2.59%
6 US0567521085 BAIDU, INC. Mediji in zabava KAJMANSKI OTOKI 2.56%
7 KR7000270009 KIA MOTORS CORPORATION Avtomobilska industrija JUŽNA KOREJA 2.50%
8 CNE1000002F5 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD Investicijsko blago KITAJSKA 2.45%
9 US20441A1025 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES Javna oskrba BRAZILIJA 2.40%
10 US7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Strojna oprema in preostala oprema JUŽNA KOREJA 2.37%

Prikazana sestava naložb velja na zadnji dan meseca, za katerega je javno objavljeno mesečno poročilo. Podrobnejše informacije o tipu naložb, njihovi geografski in panožni sestavi, največjih naložbah sklada, obenem pa tudi informacije o ključnih dogodkih na kapitalskih trgih v mesecu, za katerega se sestava naložb objavlja, lahko pridobite v Mesečnem poročilu o poslovanju odprtega investicijskega sklada.

Mesečno poročilo - Avgust 2019

Arhiv mesečnih poročil

Osnovne informacije

  • provizija za upravljanje: 2,00 %
  • najvišji vstopni stroški: 3,00 % vrednosti investicijskega kupona (podrobnejši cenik)
  • najvišji izstopni stroški: 1,00 % vrednosti investicijskega kupona
  • najmanjše prvo vplačilo: 1.000,00 EUR. Ne velja za postopna varčevanja NLB Skladi.

Priporočena doba varčevanja

Priporočena doba varčevanja v podskladu NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški znaša najmanj 5 let, po možnosti pa vsaj 10 let. Sredstva v tem obdobju niso vezana.

Obdavčitev

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Možnost visoke kratkoročne rasti oziroma padcev*:

8 Ocena 1 pomeni najmanjšo možnost kratkoročne rasti ali padcev, ocena 10 pa največjo možnost kratkoročne rasti ali padcev.

* Ocena možnosti visoke kratkoročne rasti oziroma padcev temelji na strokovni oceni družbe za upravljanje NLB Skladi, d.o.o., pri čemer ta ocena ni enaka oceni tveganja in donosa  sintetičnega kazalnika, ki je razvidna iz dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje posameznega podsklada krovnega sklada in ki se izračunava mesečno v skladu s Priporočili EFAMA glede metodologije za izračun sintetičnega kazalnika tveganj (CESR/10-673 z dne 1. 7. 2010) na podlagi preteklih podatkov. Taka ocena družbe za upravljanje ne predstavlja priporočila za nakup investicijskih kuponov posameznega podsklada krovnega sklad NLB Skladi in ne pomeni morebitne napovedi oziroma ocene prihodnje donosnosti posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

  sprememba v %
VEP (v EUR) dnevna 12m 36m 60m
6,19 +0,50 +12,95 +9,02 +4,18

Na dan 16. 09. 2019.

Gibanje VEP

Arhiv vrednosti enot premoženja - VEP

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.