Skip to main content

Življenjsko zavarovanje in vzajemni sklad z eno potezo

Vodnik za boljše investiranje | Št. 9, maj 2009 | 01. 05. 2009

Življenjska zavarovanja so tudi v Sloveniji čedalje bolj razširjena. Poleg prednosti, predstavljenih v nadaljevanju, je bistveni dejavnik, ki prispeva k njihovi rasti, občutek odgovornosti. Za življenjsko zavarovanje se največkrat odločimo, ko so starši, partner ali otroci zelo odvisni od naših prihodkov in bi v primeru naše smrti njihovo življenje v finančnem smislu postalo težavno. V primeru doživetja pa si lahko na ta način tudi izboljšamo prihranke v poznejših letih svojega življenja.

Zakaj kombinacija z vzajemnimi skladi?

NLB Vita, življenjska zavarovalnica, d. d., Ljubljana, ponuja naložbena življenjska zavarovanja, vezana na vzajemne sklade družbe NLB Skladi v okviru zavarovalnih produktov NLB Naložba Vita Mega in NLB Vita Razigrana. Pri obeh produktih lahko ob sklenitvi življenjskega zavarovanja izbirate med 14 različnimi vzajemnimi skladi družbe NLB Skladi. Široka paleta vzajemnih skladov stranki omogoča veliko izbiro naložbenih možnosti glede na njene potrebe in odnos do tveganja.

drevo

NLB Naložba Vita Mega se prilagaja posamezniku glede na njegove potrebe in življenjske razmere. Ob sklenitvi zavarovanja ni treba določiti konca trajanja naložbenega življenjskega zavarovanja, stranka pa se sama odloči, ali bo večji del premije namenila za zavarovanje ali naložbo v vzajemne sklade družbe NLB Skladi. Del, ki se razporedi v vzajemni sklad, je koristno dopolnilo zavarovanju, saj omogoča višjo pričakovano donosnost naložbe.

Zavarovalec ima na voljo tri oblike zavarovalnih kritij:

  • osnovno življenjsko zavarovanje,
  • dodatno nezgodno zavarovanje,
  • dodatno zavarovanje za primer kritičnih bolezni (pri obročnem plačevanju premije).

Novost: štipendijsko življenjsko zavarovanje

NLB Vita Razigrana je štipendijsko življenjsko zavarovanje, namenjeno najmlajšim, ki ga starši oziroma skrbniki sklenejo v korist otrok. Starši višino in vrsto premije določijo sami (najnižja mesečna premija je 35 evrov, najnižja enkratna premija pa 3.000 evrov). Ob sklenitvi življenjskega zavarovanja starši določijo tudi dobo varčevanja in dobo izplačevanja štipendije. Poleg naložbe v vzajemne sklade družbe NLB Skladi NLB Vita Razigrana za najbolj konservativne stranke ponuja še dodatno možnost zajamčenega donosa z možnostjo pripisa presežka kritnega sklada, ki je odvisen od uspešnosti naložbene politike zavarovalnice.

Ne glede na izbrano možnost plemenitenja sredstev otroci nastopajo kot upravičenci in so hkrati tudi nezgodno zavarovani, starši oziroma skrbniki pa so v dobi varčevanja še življenjsko zavarovani. V primeru smrti starša v dobi varčevanja je zavarovanje oproščeno nadaljnjega plačevanja premije. Vrednost police se dopolni do višine dogovorjene zavarovalne vsote, ki je enaka vsoti neto vplačanih premij, otrok pa po končani dobi varčevanja prejema štipendijo. Tako lahko starši ali skrbniki poskrbijo za brezskrbno odraščanje otrok, njihovo finančno neodvisnost, izobrazbo in enostavnejši prehod v samostojnost.

Obstoječe zavarovalno kritje NLB Vite Razigrane se lahko glede na način vplačevanja premije dopolni tudi z dodatnim življenjskim zavarovanjem zavarovanca, kjer se zavarovalna vsota ob nastanku zavarovalnega primera izplača v enkratnem znesku, ter z izbiro dodatnega nezgodnega zavarovanja zavarovanca za primer nezgodne smrti in popolne trajne invalidnosti kot posledice nezgode. Sklenitelj zavarovanja lahko kadarkoli spremeni tudi datum začetka ter način izplačevanja štipendije.

Jamstvo v primeru smrti

Bistvena prednost naložbenih življenjskih zavarovanj je poleg naložbene sestavine v zavarovalnem kritju. Zavarovalno kritje omogoča,da v primeru smrti zavarovane osebe upravičenec skladno s splošnimi pogoji prejme dogovorjeno izplačilo. Ne glede na vrednost police, ki je pri naložbenih življenjskih zavarovanjih odvisna od gibanja vrednosti enot premoženja skladov, pa zavarovalnica jamči izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote ob nastanku zavarovalnega primera.

graf vplačil

Zgornja slika kaže možen primer gibanja vrednosti police naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Naložba Vita Mega z rednim plačilom premije. Ne glede na nihanje vrednosti privarčevanih sredstev upravičenec prejme izplačano dogovorjeno zavarovalno vsoto oziroma vrednost police, če je ta večja. V primeru enkratnega vplačila premije je izplačilo enako vsoti teh dveh zneskov.

Davčne prednosti, likvidnost in prilagodljivost

Naložbeno življenjsko zavarovanje ponuja davčne ugodnosti, saj po izteku desetih let ni treba plačati dohodnine (pod pogojem, da je ves čas trajanja zavarovalne pogodbe sklenitelj zavarovanja tudi upravičenec do izplačila zavarovalne vsote). Po trenutni davčni zakonodaji se po izteku omenjene dobe ne obračuna niti davek na zavarovalne posle, pri prenosu sredstev med različnimi vzajemnimi skladi na polici, ki so v okviru istega naložbenega življenjskega zavarovanja, pa prav tako ni nobenih davčnih obremenitev.

Naložbeno življenjsko zavarovanje ponuja davčne ugodnosti, saj po izteku desetih let ni treba plačati dohodnine.

Tudi likvidnost sredstev je ves čas trajanja zavarovanja zagotovljena. To pomeni, da se vložena sredstva lahko kadarkoli odkupijo (kar sicer z davčnega vidika ni najustreznejša odločitev). Če zavarovanec finančna sredstva nujno potrebuje, lahko pri NLB Naložbi Vita Mega pod določenimi pogoji izbere tudi delni odkup, kjer vsa dogovorjena kritja ostanejo nespremenjena. V času zavarovanja se lahko spreminja tudi višino zavarovalne vsote in/ali zavarovalne premije. Če plačevanje obročne premije povzroča preveliko finančno breme, pa obstaja tudi možnost mirovanja plačevanja premije, kapitalizacije zavarovanja in odloženega odkupa.

Zakaj kombinacija z vzajemnimi skladi družbe NLB Skladi?

Družba NLB Skladi je eden vodilnih upravljavcev vzajemnih skladov na slovenskem trgu, ki ponuja strokovno upravljanje premoženja in visoko stopnjo razpršitev naložb z velikim poudarkom na nadzoru tveganj. Kombinacija vzajemnih skladov družbe NLB Skladi je primerna za različne profile vlagateljev in omogoča višjo pričakovano donosnost, kot jo ponujajo nizko tvegane naložbe. Uravnavanje naložbenih tveganj temelji na preprosti in razumljivi naložbeni politiki raznolikih vzajemnih skladov.

Glede na to, da gre za dolgoročno naložbo, minuli pozitivni ali negativni donosi ne smejo imeti pomembnejšega vpliva na tekoče naložbene odločitve. Tudi v zahtevnih gospodarskih razmerah je pri naložbi prihrankov koristno pomisliti, da za vsakim dežjem posije sonce.

Takojšnja socialno (finančna) varnost

NLB Vita že takoj naslednji dan po sklenitvi naložbenega življenjskega zavarovanja v primeru smrti zavarovanca omogoča takojšnjo socialno (finančno) varnost. Sklenitev zavarovanja je preprosta ter dostopna v vseh poslovnih enotah NLB, d. d., in Banke Celje, d. d. Podrobne informacije o posameznih življenjskih zavarovanjih so ves čas na voljo na spletni strani NLB Vite, www.nlbvita.si, kjer lahko najdete tudi splošne pogoje in dodatke k splošnim pogojem.

Andreja Kandolf, specialistka za razvoj storitev, NLB Vita, d. d., Ljubljana


Arhiv: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.