Skip to main content

Zakaj podskladi NLB Skladi?

Podskladi krovnega sklada NLB Skladi v naši ponudbi vključujejo naložbe v delnice in obveznice na vseh pomembnih kapitalskih trgih v svetu. Naložbene usmeritve podskladov so dovolj različne, da lahko zadovoljimo tudi potrebe zahtevnejših vlagateljev.

  • Podsklade krovnega sklada NLB Skladi upravlja ekipa usposobljenih strokovnjakov, ki vsak dan spremljajo dogodke na kapitalskih trgih. Premoženje upravljamo tako, da v množici naložb na kapitalskih trgih iščemo ugodne srednjeročne in dolgoročne naložbene priložnosti. Premoženje vlagateljev upravljamo disciplinirano in na strateški dolgoročni podlagi, precej manj pa na špekulativni. To pomeni, da premoženje oblikujemo predvsem iz naložb, za katere ocenjujemo, da imajo ugodno dolgoročno perspektivo. Pri upravljanju premoženja ves čas skrbimo za stroškovno učinkovitost, saj se zavedamo, da vlagatelje zanima samo donosnost premoženja po stroških. Sunkovitih kratkoročnih transakcij zato ne izvajamo, saj te vlagateljem povzročajo predvsem prekomerne stroške. Ne glede na dnevna gibanja na kapitalskih trgih vseskozi zasledujemo jasno naložbeno usmeritev posameznega podsklada, s katero se seznanite ob pristopu k pravilom upravljanja posameznega podsklada. Podrobno o našem načinu upravljanja
  • Naložbene politike so razumljive, pregledne in koristne, temeljijo pa na visoki razpršenosti naložb in uravnavanju naložbenih tveganj. Vlagatelj vnaprej ve, kakšen produkt kupi. Premoženje podskladov dobro in učinkovito razpršimo na vrednostne papirje več dovolj raznovrstnih izdajateljev iz različnih držav, geografskih regij, valutnih območij in/ali gospodarskih panog (odvisno od naložbene politike posameznega podsklada). S tem naložbeno tveganje podsklada učinkovito zmanjšamo.
  • Podskladi krovnega sklada NLB Skladi omogočajo privlačne varčevalne načrte, s katerimi lahko v podskladih varčujete postopoma tudi z manjšimi zneski in ste deležni dodatnih popustov pri vstopnih stroških. Podskladi krovnega sklada NLB Skladi omogočajo tudi načrte periodičnega izplačevanja, ki omogočajo avtomatično redno izplačevanje sredstev (rente) iz podsklada na vaš transakcijski račun.
  • Provizije in stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi so konkurenčni. Najvišji vstopni stroški ob enkratnem vplačilu investicijskih kuponov podskladov znašajo 3,00 %. Vlagatelje, ki se med varčevanjem odločijo za prenos sredstev med podskladi krovnega sklada, v celoti oprostimo plačila izstopnih stroškov in jim omogočamo prenose sredstev po polovičnih vstopnih stroških. Enako velja za vlagatelje, ki želijo prenašati sredstva med podskladi krovnega sklada NLB Skladi in vzajemnimi skladi družbe NLB Skladi. Vlagatelji, ki v izbranih podskladih krovnega sklada NLB Skladi varčujejo najmanj pet let, so popolnoma oproščeni plačila izstopnih stroškov. Podrobnejše informacije o provizijah in stroških si lahko pogledate v skupnem ceniku.
  • Vaša naložba v podsklade NLB Skladi bo visoko likvidna, saj vam bomo, v kolikor se za to odločite, denar izplačali na vaš transakcijski račun najkasneje v petih delovnih dneh po obračunu vašega zahtevka za izplačilo.
  • Na spletni strani www.nlbskladi.si vam nudimo vse ključne informacije o sestavi naložb podskladov in njihovi uspešnosti poslovanja.
  • Pristop in izplačila za podsklade krovnega sklada NLB Skladi so mogoči na več kot 100 vpisnih mestih NLB Skupine.

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.