03. 01. 2017

Močan upad cene nafte v začetku leta, ohlajanje kitajskega gospodarstva, Brexit, italijanska bančna kriza, napovedi o skorajšnjem stečaju največje nemške banke Deutsche Bank, izvolitev Trumpa in odstop Renzija v Italiji. Leto 2016 je zaznamovalo precej odmevnih politično gospodarskih dogodkov, a je vlagatelje kljub temu nagradilo z nadpovprečnimi donosnostmi. Vlagateljem se je naložba v globalno razpršenem portfelju v preteklem letu povečala za dobrih 11 odstotkov, leto 2016 pa je tako že peto leto zapored, ko so globalne delnice razveselile s povečanjem vrednosti. Kljub nižjim donosnostim predvsem varnejših obvezniških naložb pa so v okolju nizkih obrestnih mer lahko zadovoljni tudi bolj konservativni vlagatelji.

ZDA so nadaljevale z gospodarskim okrevanjem, ameriške delnice pa so na krilih okrevanja in nižjih obrestnih mer od prvotno pričakovanih presenetile z visoko rastjo. K rasti delniških tečajev so v zadnjih mesecih vplivale tudi Trumpove napovedi o še bolj ekspanzivni fiskalni politiki, nižjih davkih in deregulaciji, ki bi lahko v prihodnje še dodatno okrepile okrevanje gospodarstva. Tečaji ameriški delnic so tako v 2016 dosegli donosnost, višjo od naših pričakovanj, delno tudi zaradi rasti tečaja zelenca. Nasprotno velja za evropske delnice. Vpliv ohlajanja kitajskega gospodarstva na evropske izvoznike, Brexit in težave predvsem italijanskih bank so omejevale donosnost evropskih delnic, ki so na letni ravni pridobile manj, kot smo pričakovali. Tudi Japonska še ne dosega želene gospodarske rasti, pa vendar so agresivne spodbude gospodarstvu tako s fiskalnimi, predvsem pa z denarnimi ukrepi, zadostovale, da so japonske delnice leto sklenile v pozitivnem območju.

Razvijajoči se trgi so nas z nadpovprečno donosnostjo v preteklem letu pozitivno presenetili. Kitajska je namreč z novimi ukrepi preprečila znatnejšo zmanjšanje gospodarske rasti. Porast cen surovin in energentov je močno nagradil surovinsko bogate razvijajoče se države. Poleg stabilizacije kitajske gospodarske rasti in rasti cen surovin in energentov je na donosnost razvijajočih se držav pozitivno vplival tudi odložen dvig obrestnih mer v ZDA, kar je sprožilo nov priliv kapitala v regijo in pozitivno vplivalo na donosnosti delniških naložb. Pozitivno nas je zaradi vsega naštetega, predvsem pa zaradi programa novega predsednika Temerja, ki je pri vlagateljih vzbudil visoka pričakovanja, presenetila 84 odstotna rast tečajev brazilskih delnic. Visoko rast pa so, v skladu z našimi pričakovanji, ob gospodarskem okrevanju države in pretiranem pesimizmu v letu 2015, dosegle tudi ruske delnice, ki so pridobile dobrih 57 odstotkov.

Med zmagovalce preteklega leta vsekakor sodijo delnice surovinskih in energetskih družb. Medtem ko je prvim tekom leta koristilo okrevanje Kitajske, je poslovanje drugih občutno izboljšal popravek cene nafte na stroškovno vzdržnejše ravni. Delnicam surovinskih in energetskih družb, ki so bile v pričetku leta zaradi nizkih cen nafte še močno na udaru, je tekom leta uspelo nadoknaditi izgubljeno in leto zaključiti visoko nad izhodiščnimi vrednostmi. Skladno z našimi napovedmi so bile veliki poraženec preteklega leta delnice farmacevtskih družb, tečaji katerih so zaradi nižje rasti števila novih zdravil, ki predstavljajo glavni vir rasti dobičkov, v preteklem letu upadli.

Kaj v družbi NLB Skladi napovedujemo za leto 2017 pa si lahko preberete v Analitskem pregledu.

 

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi

Donosnost v 2016

(31.12.2015 – 30.12.2016)

Donosnost v zadnjih 3 letih

(31.12.2013 – 30.12.2016)

Donosnost v zadnjih 5 letih

(30.12.2011 – 30.12.2016)

NLB Skladi - Naravni viri delniški

47,00%

5,10%

-9,60%

NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški

18,30%

5,00%

34,50%

NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški

17,80%

19,60%

23,20%

NLB Skladi - ZDA delniški

15,30%

44,60%

n.p.

NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški

14,50%

30,30%

87,60%

NLB Skladi - Slovenija mešani

13,10%

76,30%

122,70%

NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški

12,10%

53,40%

121,40%

NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški

11,20%

15,80%

26,60%

NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti

10,90%

25,40%

n.p.

NLB Skladi - Globalni delniški

9,40%

27,00%

53,70%

NLB Skladi - Azija delniški

7,40%

25,00%

37,20%

NLB Skladi - Globalni uravnoteženi

7,10%

18,90%

36,30%

NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški

6,70%

30,30%

67,90%

NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi

6,10%

19,70%

29,90%

NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR

2,80%

8,70%

18,60%

NLB Skladi - Razvita Evropa delniški

2,60%

13,20%

49,60%

NLB Skladi - Nepremičnine delniški

2,00%

47,60%

n.p.

NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški

-7,50%

34,30%

96,10%

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

mag. Bianka Logar
mag. Bianka Logar

Namestnica direktorja Sektorja upravljanja portfeljev

Vsi članki avtorja