Vrednost premoženja na dan 6. 6. 2023 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 16,49 +0,81 -2,10 +21,95 +8,49 +54,29 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 13,36 +0,61 -1,23 +47,06 +46,63 +135,24 +198,91
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 8,43 +0,19 +13,27 +45,32 +66,25 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,89 +0,30 +19,22 -53,25 -55,39 -44,15 -62,23
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 27,74 +0,26 +1,18 +12,37 +4,25 +37,78 +19,26
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,43 +0,21 +2,92 +19,25 +49,46 +132,87 +263,34
NLB Skladi - Globalni delniški 30,10 +0,63 +4,52 +39,45 +37,67 +95,83 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,57 +0,44 -0,24 +12,12 +12,46 +40,96 +55,29
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,28 +0,77 -6,94 +44,07 +16,92 +33,37 -5,75
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,55 +0,73 -15,99 -6,85 -7,76 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,07 +0,08 +0,64 +5,05 +2,67 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,63 +0,11 -2,98 -10,01 -9,88 -2,98 +24,76
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,50 +0,46 +4,50 +35,54 +24,88 +66,43 +61,15
NLB Skladi - Slovenija mešani 7,15 +0,44 +2,53 +36,51 +30,46 +245,99 -1,32
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 11,53 +0,50 +5,54 +41,12 +44,70 +124,37 +148,79
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,29 +1,24 +2,14 +20,63 +8,48 +21,03 +20,99
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 19,56 +0,24 +11,09 +48,88 +69,73 +283,01 +412,09
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,12 -0,09 +6,15 +36,68 +37,72 +76,80 -37,17
NLB Skladi - ZDA delniški 13,48 +0,12 +6,56 +46,77 +72,98 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 6,15 +0,18 +7,48 +43,38 +24,05 - -

 

 Opozorilo vlagateljem