Vrednost premoženja na dan 24. 6. 2022 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 16,46 +1,45 -5,30 +12,77 +12,40 +61,57 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 12,46 +2,30 -0,62 +39,62 +42,18 +159,40 +119,86
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 7,20 +2,96 +0,74 +35,18 - - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,47 +1,04 -69,19 -66,79 -63,88 -49,81 -72,18
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 26,08 +1,18 -7,80 -3,61 -1,16 +36,38 +7,89
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 11,99 +2,25 +4,89 +34,85 +41,40 +176,14 +174,32
NLB Skladi - Globalni delniški 27,28 +2,06 -2,39 +23,29 +27,18 +97,19 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,30 +1,08 -6,14 +6,89 +8,46 +46,91 +35,99
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,80 +1,20 +0,01 +8,50 +26,53 +11,18 -11,71
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,56 +1,52 -4,97 -3,17 +3,61 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,92 -0,12 -0,68 -4,08 -3,35 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,68 -0,01 -10,45 -10,38 -10,03 +2,99 +28,14
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 6,68 +2,25 -5,38 +15,04 +9,89 +74,66 +17,65
NLB Skladi - Slovenija mešani 6,86 -0,35 +6,05 +21,75 +48,18 +265,76 -15,63
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 10,37 +2,37 0,00 +29,23 +35,30 +132,16 +75,51
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 5,86 +1,67 -12,62 -3,27 -4,80 +14,06 +6,96
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 16,82 +2,77 -8,11 +47,82 +60,14 +289,08 +282,85
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,96 +0,25 +3,21 +18,59 +28,13 +82,20 -
NLB Skladi - ZDA delniški 12,21 +2,94 +2,42 +44,25 +65,22 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 5,54 +2,67 -0,67 +16,13 - - -

 

 Opozorilo vlagateljem