Vrednost premoženja na dan 30. 11. 2020 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 15,25 -2,60 +3,39 +3,72 +15,65 +27,95 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 9,74 -1,70 -3,31 +10,53 +23,54 +109,65 +99,75
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 6,11 -0,93 +2,76 - - - -
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 10,46 -0,27 +3,89 +31,47 +21,56 +177,14 -
NLB Skladi - Finance delniški 4,41 -2,06 -14,66 - - - -
NLB Skladi - Globalni delniški 23,01 -1,74 -4,73 +7,10 +15,84 +61,57 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,02 -0,99 -1,52 +4,24 +10,88 +44,65 +51,58
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 3,97 -1,63 -15,86 -6,63 +15,77 +7,94 -
NLB Skladi - Naravni viri delniški 3,60 -3,99 -17,54 -10,57 +15,09 -27,39 -
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,87 -1,42 -16,72 -3,60 -4,34 - -
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 25,47 -0,44 -5,93 -6,10 +9,35 +17,76 +20,30
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,81 -0,18 -8,25 -1,87 -0,09 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,39 -0,01 +0,94 +1,28 +3,26 +23,04 +43,24
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5,82 -1,49 -6,52 -4,70 +0,75 +45,71 +36,08
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,36 +0,13 -3,80 +11,69 +41,90 +87,77 +32,41
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 8,65 -1,47 -3,29 +11,98 +20,83 +95,52 +72,19
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 15,00 -0,53 +17,98 +37,60 +79,70 +262,87 -
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,40 -1,96 -12,70 -9,83 -1,28 -8,86 -
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,62 -0,15 -8,35 +4,02 +26,93 +12,23 -
NLB Skladi - ZDA delniški 9,82 -1,16 +2,89 +29,65 +47,26 - -

 

 Opozorilo vlagateljem