Informativni izračun donosnosti varčevanja v podskladih krovnega sklada NLB Skladi

V podskladih krovnega sklada NLB Skladi lahko varčujete z enkratnimi vplačili, postopno s periodičnimi vplačili, periodično izplačevanje pa vam omogoča tudi črpanje rente.

Izberite želeni tip sklada:

Določite znesek za vplačilo:

EUR
1.000 EUR 1.000.000 EUR

Določite želeno (pričakovano) obdobje varčevanja:

let
5 let 30 let

Izberite želeni tip sklada:

Določite začetno stanje:

EUR
0 EUR 250.000 EUR

Določite mesečni znesek za vplačilo:

EUR
40 EUR 1.500 EUR

Določite želeno (pričakovano) obdobje varčevanja:

let
5 let 30 let

Izberite želeni tip sklada:

Določite začetno stanje:

EUR
0 EUR 250.000 EUR

Določite mesečni znesek za vplačilo:

EUR
40 EUR 1.500 EUR

Določite želeno (pričakovano) obdobje varčevanja:

let
5 let 30 let

Izberite dobo črpanja rente:

let
5 let 25 let
Obdobje varčevanja:
Optimistični scenarij:
Pričakovani privarčevani znesek:
Pesimistični scenarij:

Opozorilo: Realna donosnost je namenjena izključno simuliranju prihrankov z ohranjanjem trenutne kupne moči, medtem ko za primerjave z ostalimi finančnimi produkti ni primerna.

Pesimistični scenarij: Za delniške naložbe upošteva 10 % najslabših izbranih obdobij v 200 letni zgodovini ameriškega delniškega trga. Za obvezniške naložbe upošteva 10 % najslabših izbranih obdobij v 200 letni zgodovini ameriških dolgoročnih državnih obveznic.

Pričakovani scenarij: Za delniške naložbe upošteva povprečno nominalno donosnost v 200 letni zgodovini ameriškega delniškega trga. Za obvezniške naložbe upošteva povprečno nominalno donosnost v 200 letni zgodovini ameriških dolgoročnih državnih obveznic.

Optimistični scenarij: Za delniške naložbe upošteva 10 % najboljših izbranih obdobij v 200 letni zgodovini ameriškega delniškega trga. Za obvezniške naložbe upošteva 10 % najboljših izbranih obdobij v 200 letni zgodovini ameriških dolgoročnih državnih obveznic.

Vsi izračuni so zgolj informativne narave. Donosnosti niso zajamčene, odvisne so od gibanja tečajev na kapitalskih trgih, kamor nalagajo podskladi krovnega sklada NLB Skladi, ter načina in časa varčevanja. Donosnosti so izračunane kot aritmetična sredina dolgoletnih zgodovinskih donosnosti in vključujejo stroške, povezane z varčevanjem v podskladih krovnega sklada NLB Skladi (razen neposrednih vstopnih in izstopnih stroškov). Dejanske donosnosti, ki jih realizira vlagatelj, se lahko od pričakovanih tudi v večji meri razlikujejo.

Opozorilo vlagateljem