Vrednost premoženja na dan 1. 3. 2021 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 17,44 +2,18 +24,76 +18,83 +47,29 +54,60 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 11,27 +2,68 +25,80 +31,28 +64,09 +122,74 +116,87
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 6,35 +2,12 +14,50 - - - -
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 10,51 +1,80 +9,43 +34,51 +35,04 +167,03 +151,64
NLB Skladi - Finance delniški 5,04 +2,17 +7,77 - - - -
NLB Skladi - Globalni delniški 25,39 +2,30 +16,64 +18,79 +42,23 +70,92 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,36 +1,38 +8,94 +10,41 +22,49 +48,28 +54,88
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 4,36 +1,93 +3,09 -2,87 +35,68 +9,71 -
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,28 +2,17 +12,77 +2,47 +45,16 -20,04 -0,89
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,16 +1,24 -7,96 +8,82 +6,07 - -
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 26,67 +0,68 +3,50 -2,27 +16,17 +19,93 +27,44
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,89 +0,44 -5,23 +1,37 +4,63 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,37 +0,23 +0,44 +1,48 +2,65 +23,55 +43,34
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 6,23 +1,83 +10,81 +5,24 +22,42 +43,24 +32,29
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,74 +0,06 +3,30 +17,72 +58,52 +111,35 +45,79
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 9,38 +2,24 +16,48 +23,13 +46,55 +97,95 +74,41
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 16,58 +2,75 +32,12 +51,10 +117,88 +284,41 +295,09
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 6,15 +2,29 +9,15 +1,14 +20,70 +8,09 +36,12
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,74 +0,36 +1,38 +10,63 +40,90 +6,25 -
NLB Skladi - ZDA delniški 10,70 +2,70 +21,48 +43,78 +77,17 - -

 

 Opozorilo vlagateljem