Vrednost premoženja na dan 19. 9. 2023 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 16,38 -0,54 +1,88 +16,73 +14,56 +50,00 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 13,02 -0,39 +5,03 +48,28 +49,04 +114,89 +210,31
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 8,62 -0,41 +16,35 +47,45 +66,49 - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,94 -0,31 +31,79 -48,24 -52,19 -46,94 -53,29
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 27,73 -0,07 +6,87 +13,74 +6,77 +36,70 +28,19
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,28 -0,45 +1,29 +17,72 +38,15 +122,65 +248,58
NLB Skladi - Globalni delniški 30,44 -0,40 +8,39 +45,97 +40,62 +90,40 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,59 -0,31 +3,69 +14,36 +13,74 +39,23 +59,59
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,72 -0,38 +12,09 +68,98 +31,12 +37,92 +25,32
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,44 -0,68 -14,42 -1,94 -8,43 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,11 -0,35 -0,40 +6,59 +2,16 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,61 -0,12 -0,05 -11,44 -10,17 -2,71 +23,78
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,55 -0,10 +13,22 +40,20 +30,51 +57,80 +76,41
NLB Skladi - Slovenija mešani 7,10 +0,58 +5,64 +33,46 +27,86 +220,01 +20,78
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 11,82 -0,36 +10,41 +47,43 +47,79 +118,70 +161,18
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,28 -0,73 +5,84 +27,15 +13,42 +19,96 +34,69
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 20,21 -0,48 +20,10 +46,74 +81,00 +271,32 +438,22
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 2,23 -0,19 +14,24 +42,34 +43,65 +84,03 -15,13
NLB Skladi - ZDA delniški 14,22 -0,63 +10,04 +57,68 +73,68 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 6,37 -0,55 +14,51 +64,88 +28,10 - -

 

 Opozorilo vlagateljem