Skip to main content

Opozorilo vlagateljem

Obvestilo vlagateljem za podsklade krovnega sklada NLB Skladi

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi.

Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro in na pooblaščenih vpisnih mestih NLB d.d., med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Kategorije sintetičnega kazalnika tveganj in donosa podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo: NLB Skladi - Azija delniški 6, NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 6, NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5, NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 5, NLB Skladi - Finance delniški 6, NLB Skladi - Globalni delniški 5, NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 4, NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 5,  NLB Skladi - Naravni viri delniški 6, NLB Skladi - Nepremičnine delniški 5, NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 4, NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 4, NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 2, NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5, NLB Skladi - Slovenija mešani 4, NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 5, NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 6, NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 6, NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 4 in NLB Skladi - ZDA delniški 6.

Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganja v prihodnosti. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.

Najvišji vstopni stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški pa 1,00 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos.

Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

 

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.