NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 476 52 70
Telefaks: (01) 476 52 99