Skip to main content

O družbi

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je v 100-odstotni lasti Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Družba je bila ustanovljena 18.12.2002 (sprejem akta o ustanovitvi), v sodni register je bila vpisana 21.11.2003, poslovati pa je začela s 1.1.2004.

Družba ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in dovoljenje za opravljanje nekaterih pomožnih storitev.

Družba NLB Skladi, d.o.o., je registrirana za FATCA pri IRS (Internal Revenue Service - Urad za notranje prihodke ZDA) z GIIN: DQANI4.00008.ME.705 kot Member of Lead FFI.

Dodatno je družba NLB Skladi, d.o.o., registrirana za FATCA pri IRS, za račun 20 podskladov krovnega sklada NLB Skladi, z GIIN: 9H87YG.00000.SP.705 kot Sponsoring entity.

Družba NLB Skladi, d.o.o., je skladna z zahtevami FATCA in jih izvaja s 1.7.2014. Pri tem ne izvaja pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

Sedež in poslovni naslov družbe

Družba: NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 476 52 70
Telefaks: (01) 476 52 99
E-pošta: info@nlbskladi.si
Internet: www.nlbskladi.si
Davčna št.: 46788719
Številka reg. vpisa: 1/38660/00 (vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani)
Znesek osnovnega kapitala: 2.921.048,00 EUR

Uprava

mag. Kruno Abramovič, CFA, predsednik uprave

Kruno AbramovičKruno Abramovič, doma iz Kočevja, je bil eden najuspešnejših študentov svoje generacije, prejemnik več nagrad, vključno z nagrado Banke Slovenije in Prešernovo nagrado Ekonomske fakultete. Je magister znanosti in nosilec naziva CFA. Z upravljanjem premoženja vlagateljev se aktivno ukvarja že od leta 1998, njegova poklicna pot pa je v celoti povezana z NLB Skupino, kjer je deloval tako na področju individualnega upravljanja premoženja kot upravljanja investicijskih skladov. Od decembra 2009 je predsednik uprave najuspešnejše družbe za upravljanje v Sloveniji. Meni, da ima izvrstne sodelavce tako v družbi NLB Skladi kot med komercialisti v NLB d.d. Rad igra športne igre in je srečno poročen oče treh otrok.

Blaž Bračič, član uprave

Kruno AbramovičBlaž Bračič je univerzitetni diplomirani ekonomist. V času študija na ekonomski fakulteti in takoj po njem je sodeloval s katedro za statistiko, kjer je bil zadolžen za izvajanje avditorijskih vaj. Diplomiral je s temo Upravljane terminske pogodbe in blagovne terminske pogodbe, kjer se je ukvarjal z učinki, ki jih imajo omenjeni izvedeni vrednostni papirji na celotno tveganje razpršenega portfelja. Za diplomsko delo je prejel tudi Prešernovo nagrado. Leta 2005 se je zaposlil v družbi NLB Skladi, in sicer na področju finančnih analiz in nadzora nad tveganji. V obdobju od 2006 do 2008 je bil v družbi zaposlen kot upravitelj premoženja, leta 2009 pa je prevzel vodenje tedaj novo oblikovanega oddelka za trženje in prodajo. To funkcijo je kot vodja oddelka in kasneje direktor sektorja opravljal do leta 2018, ko je bil imenovan za člana uprave družbe. V prostem času je navdušen kolesar in tekač na smučeh, odvisno od letnega časa.

Nadzorni svet

  • mag. Lotti Natalija Zupančič, predsednica nadzornega sveta
  • Branko Greganovič, namestnik predsednice nadzornega sveta
  • Bojan Ivanc, CFA, CAIA, član nadzornega sveta

Uradne ure

Ponedeljek - petek: 10:00 - 12:00

 

Vizija poslovanja
Temeljna načela
Polletna in letna poročila družbe
Akti družbe
Informacije javnega značaja

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.