01. 10. 2012

Vrsta objektivnih dejstev in podatkov govori v prid discipliniranemu dolgoročnemu varčevanju, ki je največkrat nagrajeno tudi z odličnimi rezultati. Mi vas nagradimo že za samo poznavanje različnih dejstev in odlik dolgoročnega varčevanja. Odgovorite na šest vprašanj, prepišite črke pri pravilnih odgovorih v spodnja polja in nam pošljite pravilen odgovor. Nagrad je več, vsaka za majhen prvi korak na poti dolgoročnega varčevanja, naložbeni cilj pa si izberete sami.

1. Kaj je NLB Skladi - Varčevalni načrt brez pologa?

a) Varčevanje za nakup pasivne hiše. (P)
b) Piramidni sistem. (R) 
c) Možnost postopnega varčevanja v krovnem skladu NLB Skladi brez začetnega pologa in s periodičnimi vplačili po zgolj 40 evrov. (S)

2. Z varčevanjem v izbranem podskladu krovnega sklada NLB Skladi varčujem:

a) v zlatu in diamantih. (J)
b) v delnicah in obveznicah, ki jih opredeljuje naložbena politika izbranega podsklada. (K)
c) s špekulacijo na gibanje trga nepremičnin v Ljubljani. (L)

3. V času vladavine katere stranke v ZDA so se borze v zadnjih 80 letih bolje odrezale?

a) Socialne demokracije. (J)
b) Krščanske demokracije. (K)
c) Demokratske stranke. (L)

4.Katera trditev najbolj drži?

a) Denar je najbolje naložiti v delnice podjetij, ki jih dobro poznam in prihajajo iz mojega lokalnega okolja. (Ž) 
b) Denar je najbolje naložiti v globalno razpršen portfelj delnic in obveznic, skladno s svojim finančnim profilom in finančnimi cilji. (A) 
c) Denar je najbolje naložiti v različne piramidne sisteme, ki zagotavljajo stabilen zaslužek. (B)

5. Svetovne borze letos ...

a) Padajo. Kako bi rasle v takšnih težkih gospodarskih razmerah? (C)
b) Tečaji delnic se ne premikajo več, saj so evropski voditelji sklenili, da je treba borze centralno regulirati. (Č) 
c) Rastejo. Večina svetovnih borz je izgube zadnjih pet let že nadoknadila oziroma se približala nivojem izpred krize. (D)

6. V času recesij:

a) so vlagatelji v delnice izgubili vse svoje premoženje. (H)
b) so bile delnice praviloma najbolj donosne. (I)
c) nobena naložba ne dosega pozitivne donosnosti. (J)

 

Želim sodelovati:

Vpiši črko pri pravilnem odgovoru in ugani nagradno geslo:

______  ______  ______  ______  ______  ______


Nagrade

  • 1.) 1x 500 EUR neto vplačilo (po plačilu akontacije dohodnine in vstopnih stroškov) v NLB Skladi - Fleksibilni varčevalni načrt za katerikoli podsklad krovnega sklada NLB Skladi po izbiri nagrajenca
  • 2.) 10 x 40 EUR neto vplačilo (po plačilu akontacije dohodnine in vstopnih stroškov) v NLB Skladi - Varčevalni načrt brez pologa za katerikoli podsklad krovnega sklada NLB Skladi po izbiri nagrajenca 

Za sodelovanje v nagradnem žrebanju pošljite elektronsko sporočilo na naslov nagradna.igra@nlbskladi.si in v naslovu sporočila navedite pravilno geslo. S sodelovanjem v nagradnem žrebanju "Dolgoročno varčevanje" sprejemate tudi pravila in pogoje, ki so objavljeni na www.nlbskladi.si. 

Pomoč za pravilne odgovore
Odgovori na vsa vprašanja se skrivajo na straneh tega vodnika. Natančno ga preberite, če še vedno ne veste pravilnega odgovora, pa ga za posamezna vprašanja najdete na straneh: 1 - 5, 2 - 4, 3 - 7, 4 - 4, 5 - 8, 6 - 10.

Pravila in pogoji nagradne igre "Dolgoročno varčevanje" v Vodniku za investiranje, oktober 2012
Nagradno igro "Dolgoročno varčevanje" v Vodniku za Investiranje izvaja podjetje NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Davčna št.: 46788719 (v nadaljnjem besedilu: NLB Skladi), ki je tudi organizator nagradne igre. Opis nagradne igre Udeleženci morajo pravilno uganiti geslo nagradnega kviza, ter ga posredovati na elektronski naslov nagradna.igra@nlbskladi.si. Med vsemi udeleženci, ki bodo posredovali pravilne odgovore, bomo izžrebali 1 nagrajenca, ki bo prejel 500 EUR neto vplačila (po plačilu akontacije dohodnine in vstopnih stroškov) v NLB Skladi - Fleksibilni varčevalni načrt za katerikoli podsklad krovnega sklada NLB Skladi po izbiri nagrajenca in 10 nagrajencev, ki bodo prejeli 10 x 40 EUR neto vplačilo (po plačilo akontacije dohodnine in vstopnih stroškov) v NLB Skladi Varčevalni načrt brez pologa za katerikoli podsklad krovnega sklada NLB Skladi po izbiri nagrajenca. Trajanje nagradne igre Nagradna igra se izvaja od dneva izida revije do 15. 11. 2012 (do 24. ure). Sodelovanje v nagradni igri V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki pravilno uganejo geslo nagradnega kviza, ter ga posredujejo organizatorju igre. Udeleženec jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradne igre, pravilni in resnični. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in z njim povezanih družbah ali druge osebe, ki so neposredno povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na ta pravila in pogoje nagradne igre. Žrebanje nagradNagradno žrebanje bo potekalo dne 19. 11. 2012 v prostorih NLB Skladi v prisotnosti 3-članske komisije. Komisija vodi zapisnik o žrebanju, ki mora vsebovati vsaj podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; prisotnih osebah; poteku žrebanja; izžrebanih osebah - nagrajencih; uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, in sicer vsako  stran zapisnika. Zapisnik bo na zahtevo udeležencev dostopen na vpogled na sedežu družbe NLB Skladi. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v denarju. Vsak udeleženec nagradne igre je lahko prejemnik največ ene od nagrad.Obveščanje  nagrajencev Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na elektronski naslov, ki so ga navedli pri sodelovanju v nagradni igri, v roku 14 dni po izvedbi žrebanja. Nagrajenec je upravičen do nagrade, če v roku 7 dni po posredovanju obvestila pošlje povratno elektronsko sporočilo s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, pošta, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava in številka mobilnega telefona). Nagrajenec mora osebne podatke posredovati v roku 7 dni od prejema obvestila o nagradi, sicer se šteje, da se je nagradi odpovedal. Organizator se zaveže, da bo po prejemu potrebnih podatkov nagrajenca z nagrajencem dogovoril ustrezen termin za koriščenje oz. vplačilo nagrade in da bo skladno z veljavno davčno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca. Seznam nagrajencev  bo objavljen na spletni strani www.nlbskladi.si Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) soglaša, da organizator nagradne igre hrani podatke udeleženca ter jih uporabi za zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter pošiljanje periodičnih obvestil za trženjske namene. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov družba NLB Skladi udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se udeleženec ne odjavi od prejemanja sporočil. Način odjave od prejemanja sporočil bo naveden v vsakokrat prejetem sporočilu. Družba NLB Skladi se  obvezuje, da bo tako zbrane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Nagrajenec se strinja, da se njegovi podatki (ime, priimek in naslov) objavijo na spletni strani www.nlbskladi.si. Končne določbe Pravila in pogoji nagradne igre dolgoročno  varčevanje so objavljeni na spletni strani www.nlbskladi.si. Kontaktni elektronski naslov v primeru težav ali nejasnosti oziroma morebitnih reklamacij v zvezi z nagradno igro je nagradna.igra@nlbskladi.si, Ljubljana, 19. 10. 2012, NLB Skladi d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Nazaj