01. 03. 2010

Analitska hiša Frost & Sullivan je družbi NLB Skladi podelila nagrado za doseženo penetracijo trga. To pomeni, da je družba NLB Skladi od ustanovitve leta 2004 dosegla največjo rast tržnega deleža na slovenskem trgu vzajemnih skladov.

Blaž BračičTržni delež podskladov krovnega sklada NLB Skladi med vsemi investicijskimi skladi je konec leta 2009 znašal 14,25 odstotka, tržni delež zgolj med vzajemnimi skladi neprivatizacijskega izvora pa je bil še večji, in sicer 17,74 odstotka. Od ustanovitve družbe nam je zaupanje izkazalo preko 40.000 vlagateljev. Poslovni model družbe NLB Skladi je že vse od začetka trženja prvih vzajemnih skladov v celoti prilagojen mednarodnim standardom upravljanja premoženja, enako pa na visoki ravni ohranjamo tudi naložbeni nasvet, ki ga našim vlagateljem zagotavljajo usposobljeni finančni svetovalci. Storitev naložbenega nasveta v družbi NLB Skladi ves čas nadgrajujemo. V lanskem letu smo tako razvili aplikacijo NLB Skladi - Naložbena strategija, ki je podrobneje opisana tudi v tokratni številki biltena Naložbeni pregled NLB Skladi. Z napori in naložbami v razvoj storitve in izobraževanje finančnih svetovalcev ter z ustrezno ponudbo petnajstih podskladov krovnega sklada, ki pokrivajo vse ključne geografske regije in vsa ključna naložbena področja, smo si prislužili tudi priznanje mednarodne strokovne javnosti.

Frost & sullivan - nagrada za najboljše prakse

Frost & Sullivan je analitsko-svetovalna družba, ki svojim strankam svetuje pri izboljševanju njihovega tržnega položaja, obenem pa analizira dobre prakse vodilnih družb v posameznih panogah. Vsako leto podeljuje nagrade družbam, ki so dosegle največji preboj na svojem področju. Družba deluje že več kot petinštirideset let in ima štirideset podružnic na šestih celinah.

Stroškovna učinkovitost podskladov prinaša vlagateljem dodatne prednosti

K odločitvi za podelitev nagrade je prispevala tudi visoka stroškovna učinkovitost podskladov krovnega sklada NLB Skladi. Vsi podskladi - obvezniški, delniški in uravnoteženi - namreč poslujejo z nižjimi celotnimi stroški poslovanja od povprečja konkurence, kar pomeni pomembno konkurenčno prednost, saj celotni stroški poslovanja posredno bremenijo vlagatelje.

 

Slovenian Market PenetrarionLeadership Asset Management AwardDružba NLB Skladi od ustanovitve dalje dosega prvo mesto po neto prilivih v vzajemne sklade v Sloveniji. Tržni delež družbe je v tem obdobju dosegel najvišjo rast med vsemi družbami za upravljanje na slovenskem trgu. Družba NLB Skladi danes s petnajstimi podskladi krovnega sklada zaseda že drugo mesto po velikosti sredstev v upravljanju, če se upoštevajo zgolj skladi neprivatizacijskega izvora, in tretje mesto, če se upoštevajo vsi investicijski skladi na trgu. Poleg visoke rasti tržnega deleža so pri podeljevanju nagrade upoštevali tudi način, kako je bila rast dosežena. Trženjske akcije družbe NLB Skladi se po mnenju analitikov analitske hiše Frost & Sullivan nikoli niso osredotočale na pretekle donosnosti skladov, prav tako se je družba v svojih promocijskih aktivnostih izogibala promoviranja skladov z agresivnimi naložbenimi politikami in se je v večji meri osredinjala na ozaveščanje tako finančnih svetovalcev kot tudi vlagateljev.

Poslovni model družbe NLB Skladi dobro prestal finančno krizo

Pri družbi Frost & Sullivan so upoštevali tudi uspešno odzivanje poslovnega modela družbe NLB Skladi v nedavni finančni krizi. Poslovni model se je izkazal, saj družba ni odpuščala zaposlenih, nasprotno, svoj obseg poslovanja smo v družbi NLB Skladi dodatno okrepili z novimi zaposlenimi.

Kaj so o družbi NLB Skladi povedali tuji strokovnjaki?

Kavitha Chakravarthy, raziskovalna analitičarka, Frost & Sullivan: "Izjemna rast tržnega deleža družbe NLB Skladi je v precejšnji meri posledica konsistentnega pristopa k upravljanju premoženja. Ta pristop se je obrestoval predvsem v nedavni finančni krizi, saj je družba ves čas poslovala pozitivno in z dodatnim zaposlovanjem še utrjevala svoj položaj. Trženjski pristop družbe NLB Skladi je bil v veliki meri osredotočen na izobraževanje vlagateljev in ne na promoviranje agresivnih delniških skladov z visoko preteklo donosnostjo. Za ozaveščanje vlagateljev družba NLB Skladi tako izdaja kar nekaj publikacij, ki pokrivajo tako področje osebnih financ kot tudi komentarje aktualnih dogodkov na finančnih trgih."

Nazaj