01. 11. 2006

Ugotavljamo, da ima investitor teh informacij danes na razpolago več kot dovolj, tako kot ima na razpolago dovolj finančnih produktov, katerih pomemben del so vzajemni skladi. Hkrati pa ugotavljamo, da investitorji tudi danes zelo težko pridobijo informacije o bistvu investiranja v vzajemne sklade in vrednostne papirje nasploh oziroma v množici informacij čedalje težje izluščijo bistvo od manj pomembnega.

In kaj je bistvo pri naložbah v vzajemne sklade?

Seveda bo marsikdo najprej odgovoril, da je bistvo v doseganju čimvišje donosnosti naložbe, po možnosti čim prej. Prvo vprašanje, ki ga običajno postavi potencialni investitor, je, katera naložba bo v naslednjem letu najbolj donosna. Žal kapitalski trgi ne omogočajo dovolj zanesljivih napovedi, da bi svoje naložbene načrte in aktivnosti temeljili na napovedih borznih gurujev. Kapitalski trgi so zlasti v tujini visoko učinkoviti, zaradi česar ni nenavadno, da analize kažejo, da se v svojih napovedih zmoti tudi približno polovica vodilnih borznih strategov Wall Streeta (tudi najuglednejši strategi se lahko močno zmotijo). Borzni guruji so predvsem iluzija, napovedi kratkoročnih dogodkov na kapitalskih trgih pa so na preveč trhlih nogah, da bi lahko na njih temeljili odločanje o naložbi naših strateških prihrankov. V Naložbenem pregledu NLB Skladi bomo zato več poudarka kot spremljanju in napovedim tekočim dogodkom na kapitalskih trgih dali enostavni predstavitvi ključnih vidikov investiranja in odgovorom na ključna vprašanja.

To so in tudi vedno bodo naslednja vprašanja:

  • Kolikšno donosnost lahko realistično pričakujemo od naložb v delnice in obveznice?
  • V kolikšni meri premoženje razporediti v delniške vzajemne sklade glede na svoj finančni profil?
  • Kakšno tveganje pri tem prevzemamo? Smo to tveganje pripravljeni in sposobni sprejeti?
  • Kateri tipi vlagateljev v vzajemne sklade po svetu dosegajo najboljše rezultate?
  • Katere so najpogostejše napake vlagateljev v vzajemne sklade?
  • Kako naj se vlagatelj odzove na visoke rasti in padce na delniških trgih?
  • Zakaj varčevati na dolgi rok in zakaj premoženje razpršiti?
  • Koliko lahko zaupamo napovedim borznih analitikov?
  • Kako predvidljivi so borzni dogodki na kratek in dolgi rok?
  • Priložnosti in pasti porajajočih se kapitalskih trgov (emerging markets) in "vročih naložbenih zgodb".

Pri tem bomo skušali biti čimbolj enostavni in konkretni, črpali pa bomo tako iz naših izkušenj pri delu z vlagatelji in upravljanjem vzajemnih skladov, kakor tudi iz obsežnih spoznanj najvidnejših predstavnikov svetovne stroke. K poceni namigom v smislu "čas je za naložbo A, ker nas v naslednjem letu čaka velik vzpon" se ne bomo zatekali, ker v koristi tovrstnih namigov na kompleksnih in učinkovitih kapitalskih trgih enostavno ne verjamemo.

Ker gre za bilten NLB Skladi, se bomo seveda obnašali dovolj tržno, da pomemben del prostora namenimo tudi korektni predstavitvi vzajemnih skladov v naši ponudbi in dogodkom v zvezi z njimi. Bilten bo tako še posebej zanimivo branje za naše stranke, katerih število je že pred časom preseglo število deset tisoč, verjamemo pa, da bomo našli dovolj ravnotežja, da bo bilten zanimivo branje tudi za vse tiste, ki v naših vzajemnih skladih še ne varčujete.

S spoštovanjem,

mag. Robert Kleindienst,
predsednik uprave,
NLB Skladi, d.o.o.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

mag. Robert Kleindienst

predsednik uprave NLB Skladi, d.o.o.

Vsi članki avtorja