17. 07. 2017

Ameriške delnice so prejšnji teden ponovno končale na rekordnih vrednostih. To jim je letos uspelo že 25-krat. Če niste imeli res izrazite smole s trenutkom vstopa, je bilo v zadnjih letih in še posebej letos skoraj nemogoče doseči negativno donosnost z razpršenim svetovnim portfeljem delnic.

V EURV zadnjem tednu (7.7.2017 - 14.7.2017)Letos (31.12.2016-14.7.2017)*
Svet - MSCI World* +1,38 % +3,93 %
ZDA - S&P 500* +0,97 % +2,21 %
Evropa - DJ STOXX 600*

+1,75 %

+9,73 %

Japonska - Topix* +2,00 % +3,24 %
Trgi v razvoju - MSCI Emerging markets* +4,14 %

+13,53 %

* vključujoč bruto dividende, preračunano v EUR, vir: Bloomberg.

Za nove rekordne vrednosti na delniških trgih so tokrat zasluženi nekoliko slabši makroekonomski podatki. Nižja inflacija v ZDA skupaj z dokaj slabimi podatki o prodaji na drobno je udeležence na delniških trgih navdahnila z optimizmom, saj se je zmanjšala verjetnost dvigovanja obrestnih mer, kot jih še nedavno načrtovala ameriška centralna banka (Fed). Ekspanzivna denarna politika oziroma poplava poceni denarja pa že tradicionalno blagodejno vpliva na delnice oziroma delniške vzajemne sklade, saj v takem okolju vlagatelji ne vidijo ravno veliko privlačnejših alternativ.

Med najbolj zadovoljnimi delničarji so lastniki ameriških podjetij, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in gradnjo stanovanjskih hiš. V preteklem tednu so delnice podjetij iz gradbene panoge, deloma zaradi ocen vlagateljev o počasnejšem dvigovanju obrestnih mer v ZDA, dosegle 10 - letni vrh, od začetka lepa pa so porasle že za več kot 30 odstotkov. Navdušenje v gradbenem segmentu vije iz visoke stopnje zaposlenosti in relativno omejene ponudbe novih hiš, kar so dobri obeti za nadaljevanje rasti cen. V prvem četrtletju se je prodaja novih enodružinskih hiš zvišala za 6 % glede na enako obdobje v prejšnjem letu.

Med manj zadovoljnimi pa so delničarji največjih ameriških bank. Večina bank (JPMorgan Chase, Citigroup in Wells Fargo)  je sicer presegla pričakovanja analitikov in objavila celo rekordne dobičke. Predvsem enote za poslovanje s prebivalstvom so se dobro odrezale, kar je predvsem posledica nizke stopnje brezposelnosti in boljše finančne slike gospodinjstev ob znatni razdolžitvi v zadnjih 10 letih. Nekoliko strmejša obrestna krivulja letos je koristila bankam, kar so izkoristile za povečanje obrestnih pribitkov kreditojemalcem, medtem ko se obrestne mere za depozite dvignile le malenkostno. Vendar pa njihove enote za trgovanje z vrednostnimi papirji ter nasploh investicijsko bančništvo kažejo znake šibkosti. Razloge za težave gre iskati tudi v nizki nihajnosti kapitalskih trgov, kar znižuje potrebo po aktivnem trgovanju z vrednostnimi papirji ostalih tržnih udeležencev. Vlagatelji trenutno in prihodnje okolje očitno ocenjujejo kot zelo predvidljivo, na kar kaže tudi najnižja vrednost CBOE Volatility indeksa v zadnjih 24 letih. Indeks ima sicer med vlagatelji status barometra strahu; visoke vrednosti pomenijo, da je na trgu čutiti veliko negotovosti in nervoze, nizke vrednosti ravno obratno.

Obrestna krivulja se je v ZDA v preteklem tednu nekoliko sploščila. Običajno se to zgodi, ko so vlagatelji manj optimistični glede prihodnje gospodarske rasti. Tu gre tudi iskati vzroke za negativno donosnost bančnih delnic v preteklem tednu kljub rekordnim dobičkom, saj bolj položna krivulja negativno vpliva na obrestne marže bank. V tem tednu bo vzdušje na borznem parketu precej odvisno od objav četrtletnih podatkov poslovanja in napovedi ostalih pomembnih bank oziroma podjetij, kot so: Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, IBM, Microsoft, eBay, Visa, GE, itd. 

Nizka stopnja negotovosti na kapitalskih trgih sicer vliva optimizem in pogum, a v takem okolju lahko morebitne slabe novice kaj hitro pokvarijo vzdušje.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Simon Logar, mag.
Simon Logar, mag.

Direktor sektorja investicijskih skladov

Vsi članki avtorja