21. 12. 2017

Za leto 2017 smo napovedovali zmerno, rahlo podpovprečno, okoli 7 % donosnost globalno razpršenega delniškega portfelja. Smo zadeli?

Za leto 2017 smo napovedovali zmerno, rahlo podpovprečno, okoli 7 % donosnost globalno razpršenega delniškega portfelja ter bili zaradi ekstremno nizkih obrestnih mer oziroma zahtevanih donosnosti do dospetja nenaklonjeni obvezniškim naložbam. Naša pričakovanja (preglednica 1) so se v splošnem izkazala celo za odtenek preveč pesimistična, saj je globalni delniški indeks v letošnjem letu porasel za zelo dobrih 10,4 %(2).

Preglednica 1: Napovedi 2017 in dejanske donosnosti

Napovedi delniških trgov 2017

*Donosnost od 31. 12. 2016 do 19. 12. 2017 upošteva reinvesticijo prejetih bruto dividend.
Vir: NLB Skladi - Analitski pregled december 2016, Bloomberg, lastni izračuni, vse donosnosti so nominalne.

2 Indeks MSCI ACWI, vključujoč reinvesticijo bruto dividend; v EUR do vključno 19.12.2017.
Nazaj