01. 06. 2010

Vpliv azijskih gospodarstev se v svetovnem merilu povečuje. Po pričakovanjih bodo v 21. stoletju prispevala k pomembnemu delu gospodarske aktivnosti in dosegala nadpovprečne stopnje gospodarske rasti. Če želite svoje finančno premoženje oplemenititi s ščepcem dobro razpršenih azijskih delnic, je lahko naložba v podsklad

Saša Dragonja

NLB Skladi - Azija delniški - prava odločitev.

Azija - celina, velika za štiri Evrope - daje življenjski prostor več kot polovici svetovnega prebivalstva. Lahko rečemo, da gre za celino skrajnosti 1, na kateri je Južna Koreja, ki je že na zavidljivi stopnji gospodarskega razvoja, hkrati pa je del te celine tudi Bangladeš, najrevnejša velika država na svetu. Posamezne azijske države po BDP-ju že od devetdesetih let s polno paro dohitevajo države razvitega sveta in tudi v prihodnosti obetajo izrazito hiter razvoj ter visoko gospodarsko rast. Dvig ravni BDP-ja je azijskim prebivalcem omogočil višji življenjski standard in s tem rast kupne moči. Največje prednosti držav azijske regije so potencial za rast potrošništva, hitra rast produktivnosti, velik domači trg in nadaljnja rast mednarodne menjave. Naložbene priložnosti v tej regiji so povezane še z možnimi prevzemi podjetij in z nadaljnjimi privatizacijami podjetij v državni lasti.

Pomembno je poudariti, da je gospodarska rast v Aziji močno odvisna od svetovne trgovine, zato so nadpovprečno pomembna tudi globalna valutna in politična tveganja.

Primerno zame?

stolpnice Ob tem velja poudariti, da so naložbe v azijske delnice primerne predvsem za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nadpovprečno naložbeno tveganje, da bi dosegli nadpovprečne pričakovane donosnosti. Najvidnejša tveganja, povezana z azijsko regijo, so predvsem trenja med političnimi in etničnimi skupinami, reforme državnih uprav in drugih institucij, vprašljiva zaščita interesov malih delničarjev ter velik vpliv držav, tako neposredno, kot tudi prek paradržavnih skladov. Poleg tega gre v večini držav za manj likvidne kapitalske trge, na katerih je nestanovitnost cen vrednostnih papirjev nadpovprečno visoka. Cene delnic so v precejšnji meri že oblikovane na osnovi pričakovanj glede prihodnjega gospodarskega razvoja regije. Ne nazadnje je pomembno poudariti še to, da je gospodarska rast v Aziji močno odvisna od svetovne trgovine, zato so nadpovprečno pomembna tudi globalna valutna in politična tveganja.

Po zadnji gospodarski krizi so se sicer pričakovanja o hitri gospodarski rasti nekoliko znižala, saj sta tudi v tej regiji upadla kreditna aktivnost in potrošniško zaupanje. Kljub krizi je kmalu postalo jasno, da ima azijska regija zadosten potencial za hitro okrevanje, k čemur so pripomogli predvsem tokovi tujega kapitala, povečanje globalnega povpraševanja, državni stimulacijski paketi in robustno domače povpraševanje.

Podsklad NLB Skladi - Azija delniški predstavlja preprosto in cenovno ugodno rešitev za vse vlagatelje, ki verjamejo v nadaljevanje azijske zgodbe o uspehu in želijo globalno sestavo premoženja nagniti v smer azijskih kapitalskih trgov.

Pričakovama realna letna rast BDP-ja v%

1. Azijo v tem prispevku razumemo na enak način kot mednarodni vlagatelji, torej kot geografsko celino brez Japonske in držav Bližnjega ter Srednjega Vzhoda
Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Saša Dragonja
Saša Dragonja

CFA, direktorica sektorja za trženje in prodajo

Vsi članki avtorja