04. 07. 2022

Petkov odboj delniških trgov ni uspel popraviti negativnega izkupička tedna. Kljub slabi prvi polovici leta, verjamemo, da je velik del slabih novic že vračunan v trge.

INDEKS

Donosnost v zadnjem tednu*
(24.6.2022 – 1.7.
2022)

Donosnost letos*
(31.12.2021 – 1.7.
2022)

Svet - MSCI World

-0,87%

-12,27%

ZDA - S&P 500

-0,81%

-11,46%

Evropa - DJ STOXX 600

-1,39%

-14,57%

Japonska - Topix

+0,28%

-13,03%

Trgi v razvoju - MSCI Emerging markets

-0,16%

-10,37%

*vključujoč dividende, preračunano v EUR.

Ameriški indeks S&P 500 je v prvem polletju upadel za dobrih 20 odstotkov, kar je največji polletni padec po letu 1970. Nič bolje se ni odrezal indeks Nasdaq, ki je v prvi polovici leta izgubil kar 29 odstotkov. Evropski vlagatelji smo, merjeno v EUR, v primeru naložb v omenjena dva indeksa izgubili nekoliko manj, 13 oziroma 23 odstotkov, saj nam je koristila opazna okrepitev ameriškega dolarja; trenutni tečaj EUR/USD je 1,04, leto je začel pri 1,14, približno leto dni nazaj pa je bil pri 1,18.

Razlogi za padec delniških trgov tičijo v strahu pred morebitno recesijo in vse višjo inflacijo, s katero se ukvarjajo centralne banke in zaostrujejo monetarne politike. Guverner Feda Jerome Powell je zopet poudaril, da je glavni cilj ameriške centralne banke boj z inflacijo, četudi bo prišel na račun upočasnjevanja rasti ameriškega gospodarstva. V preteklosti so centralne banke po vstopu v recesijo pomagale gospodarstvu z nižanjem obrestnih mer in sproščanjem likvidnosti. Trg trenutno nekoliko pesimistično pričakuje, da do takšnega ukrepanja centralnih bank ob morebitni recesiji ne bo prišlo, kar pa je seveda lahko napačno razmišljanje. Tudi če bi prišlo do morebitne recesije po nižanju inflacije, bodo centralne banke zelo verjetno in zelo hitro obrnile ploščo in počakale z nadaljnjimi dvigi obrestnih mer, saj so pod visokim vplivom politike. Petkov odboj delniških trgov ni uspel popraviti negativnega izkupička tedna, bi pa lahko to pomenilo, da je večina slabih novic že vračunana v pretekle padce.

Podobno kot ameriški indeks se je v tem letu odrezal domači indeks SBI TOP, ki je izgubil le 11 odstotkov. Med predstavniki indeksa se je najbolje odrezala družba Cinkarna Celje, ki je letos celo pridobila dobre 4 odstotke, kar je posledica odličnega poslovanja v letu 2021 in odprtega prodajnega postopka družbe. Ob tem ni nepomembno, da je družba izplačala 31,8 EUR dividend na delnico, kar znaša glede na petkov tečaj 11,8 % dividendno donosnost.

Tržni udeleženci pa že nestrpno pričakujemo tudi prve objave četrtletnih poslovnih rezultatov večjih ameriških družb, kot so JPMorgan Chase, Wells Fargo in Citigroup. Po mnenju analitikov Fact Set-a se pričakuje 4 % rast dobičkov podjetij ameriškega indeksa S&P 500. Poleg samih rezultatov za preteklo obdobje, kjer bo analitike zanimalo zlasti kako dobro so podjetja prevalile inflacijo na končne potrošnike, bo bistveno bolj pomembna napoved prihodnjega poslovanja družb.

Z večjimi problemi, kot je trenutna povišana nihajnost borz, pa se ukvarjajo turisti, ki so ob pričetku težko pričakovanih počitnic ostali na tleh domačih držav potem, ko so letalske družbe, zadnja denimo Lufthansa, zaradi pomanjkanja osebja odpovedala več kot 3000 letov, kar pa ni bistveno vplivalo na gibanje cene delnice. Kljub odpovedi letov pa bo vsaj po trenutno opravljenih nočitvah turistična sezone sosede Hrvaške presegla mejnik predkoronskega leta 2019.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Matic Volf
Matic Volf

Višji upravitelj premoženja

Vsi članki avtorja