09. 01. 2017

Zelo dobri podatki iz anket o stanju proizvodnega sektorja širom sveta, stanje na trgu dela v ZDA blizu polne zaposlenosti utegne pospešiti dolgo časa pričakovano inflacijo, ki pa se pobira tudi v Evropi.

V EURV zadnjem tednu (30.12.2016 - 6.1.2017)Letos (31.12.2016-6.1.2017)*
Svet - MSCI World* +1,79 % +1,79 %
ZDA - S&P 500* +1,68 % +1,68 %
Evropa - DJ STOXX 600*

+1,12 %

+1,12 %

Japonska - Topix* +2,05 % +2,05 %
Trgi v razvoju - MSCI Emerging markets* +2,16 %

+2,16 %

* donosnost cenovnega indeksa v EUR, vir: Bloomberg.

V preteklem tednu so nas razveselile pozitivne objave indeksov PMI. Gre za indeks, ki ažurno prikazuje dogajanje v proizvodnem sektorju. Stopnja indeksa nad 50 označuje, da se je stanje v primerjavi s prejšnjim mesecem izboljšalo, medtem ko indeks pod 50 označuje nasprotno. Poslovanje podjetij je soodvisno z bruto domačim proizvodom, zato je gibanje indeksa PMI in BDP zelo povezano. Za razliko od BDP, ki se izračunava le četrtletno za preteklo obdobje, imamo PMI podatke na voljo vsak mesec in iz njih lahko oblikujemo pričakovanja glede prihodnjih objav gibanja BDP.

V državah Ekonomske in monetarne unije (EMU) je proizvodni PMI decembra 2016 znašal 54,9, kar je 1,2 odstotne točke več kot mesec prej in hkrati najvišja vrednost po aprilu 2011. V ZDA je proizvodni PMI decembra znašal 54,7, kar je 1,5 odstotne točke več kot mesec prej ter 0,9 odstotne točke več od pričakovanj. Na Kitajskem se je proizvodni PMI decembra na mesečni ravni zvišal na najvišjo vrednost v zadnjih štirih letih, in sicer na 51,9, kar je eno odstotno točko več kot mesec prej. Tudi na Japonskem se je proizvodni PMI decembra na mesečni ravni zvišal za 1,1 odstotne točke na 52,4.

Solidni so bili tudi podatki s trga dela v ZDA. Ugodno je bilo število novih zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost, ki je v tednu do 30. decembra znašalo 235 tisoč, kar je 28 tisoč manj kot v tednu prej. Omenjena vrednost je bila tako precej nižja od pričakovanj, saj so analitiki pričakovali vrednost v višini 260 tisoč zahtevkov. Nekoliko slabši od pričakovanj oziroma od preteklih vrednosti pa so bili podatki o stopnji brezposelnosti in novih delovnih mestih.

Bolj pomembno pa je to, da če se ne bo dvignila stopna participacije delovne sile (vstop brezposelnih, ki aktivno ne iščejo službe na trg dela), trenuten tempo ustvarjanja novih delovnih mest v rangu 150-180 tisoč na mesec ni več vzdržen in bo povzročil pritisk na zvišanje plač, kar se bo v končni fazi odrazilo v višji inflaciji.

Nepričakovano je podobno tudi v Evropi (EMU) inflacija decembra 2016 na letni ravni znašala 1,1 %, kar je precej višja stopnja od rasti cen v novembru, ko je le-ta znašala 0,6 %. Decembrska letna stopnja inflacije je bila višja tudi od pričakovanj, in sicer za 0,1 odstotne točke ter najvišja od začetka leta 2013. Cene energentov in hrane so se decembra na letni ravni v povprečju zvišale za 2,5 %. Ob dejstvu, da so bile v 2016 cene nafte v prvem četrtletju celo na ravni pod 30 USD za sodček ter da se trenutna cena nafte na svetovnih borzah giblje okoli 53 USD za sodček, lahko v naslednjih mesecih prav tako pričakujemo pozitiven vpliv na inflacijo. Vpliv naftnih derivatov na inflacijo je še nekoliko večji, saj se ob morebitnih zvišanjih cen naftnih derivatov podražijo tudi stroški prevoza, kar posredno vpliva na končne cene izdelkov in storitev (npr. transport živilskih proizvodov, storitve prevozov …).

V preteklem tednu smo bili priča tudi nekaterim objavam poslovnih rezultatov, najbolj je izstopalo ameriško podjetje Monsanto, ki je pozitivno presenetilo analitike. Podjetje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo semen, gnojil ter raznih kemikalij za kmetijstvo, je dobre rezultate beležilo predvsem na račun boljšega poslovanja v Južni Ameriki. Monsanto je še naznanil, da pričakuje, da bo združitev z nemškim farmacevtom Bayer zaključena ob koncu leta 2017. Dan po objavi poslovnih rezultatov je delnica družbe porasla za slabe 3 %.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Jaša Perossa
Jaša Perossa

Direktor sektorja upravljanja portfeljev

Vsi članki avtorja