28. 12. 2022

Ta članek je del publikacije Analitski pregled, letnik 15, št. 1, december 2022.

Za nami je turbulentno leto, ki se uvršča med slabša leta v zgodovini kapitalskih trgov. Dogodki, kot so ruska invazija na Ukrajino, zastoji v dobavnih verigah, energetska kriza, trmasta inflacija in v drugi polovici leta vse manj ekspanzivna monetarna politika pomembnejših centralnih bank ter kitajska breztolerančna covid strategija, ki se je šele pred kratkim začela rahljati, so globalno gospodarstvo potisnili v krhko stanje in ustvarili pritisk na tečaje delnic in obveznic.

Obvezniške naložbe, pregovorno varne in stanovitne, so zaradi hitrih dvigov ključnih obrestnih mer po večletnem obdobju rekordno nizkih obrestnih mer v letu 2022 dosegle močno negativne donosnosti. Na obvezniškem trgu se je v preteklem letu zgodil pravi preobrat, ki ga lahko vidimo tudi kot vzpostavitev bolj pravega stanja in zaradi katerega so obvezniške naložbe danes, gledano v izolaciji, bistveno bolj zanimiva naložbena kategorija kot pred letom dni.

Tudi delniški trgi v prej opisanem spletu okoliščin zaključujejo leto 2022 večinoma v rdečih, ponekod celo dvomestnih številkah. Pri tem moramo ohraniti v mislih, da je pri tej naložbeni kategoriji letošnja nihajnost v okvirih pričakovanega enoletnega nihaja. To, da delniški trgi kratkoročno močneje nihajo, je namreč sestavni del zgodbe varčevanja v delniških naložbah. Če želimo z našim varčevanjem doseči pričakovano donosnost dobro razpršenega delniškega portfelja, moramo z varčevanjem vztrajati precej dlje, denimo sedem ali več let.

Obračamo nov list. Na prehodu v leto 2023 si želimo čim več pozitivnih novic s kapitalskih trgov in čim manj šokantnih presenečenj z geopolitičnih in gospodarskih front, hkrati pa brez idealiziranja zremo v prihodnost. Ključna vprašanja za leto 2023 so povezana prav s temami, kot so denimo, ali lahko v ZDA ali Evropi pričakujemo (blago) recesijo in dražje poslovanje podjetij, posledično pa pritisk na dobičke podjetij? Se bo inflacija pričela umirjati in kaj vse navedeno pomeni za premike na kapitalskih trgih? Bodo delnice v 2023 boljša izbira kot obveznice? Nas čakajo nadaljnje pocenitve nafte in s tem izjemno pozitivna vzpodbuda Evropi in Japonski?

Naša pričakovanja za prihajajoče leto ter odgovore, kam s prihranki v 2023, boste našli v nadaljevanju Analitskega pregleda. Ob oblikovanju vaše naložbene razporeditve pa ne pozabite na to, da mora biti ta predvsem oblikovana po vaši meri, torej skladno z vašo toleranco do tveganja in vašimi zmožnostmi ter upoštevaje oddaljenost vaših varčevalnih ciljev.

Razveseljujoče je, da se naši vlagatelji, kljub zahtevnim okoliščinam in negativnim donosnostim v letu 2022, zavedate koristi, ki jih prinaša dolgoročno varčevanje v preudarno izbranih vzajemnih skladih. Do konca novembra so neto prilivi v krovni sklad NLB Skladi znašali kar nekaj več 100 milijonov evrov, kar predstavlja polovico vseh neto vplačil v slovenske družbe za upravljanje. Hvala za vaše zaupanje! Verjamemo, da ga bomo tudi vnaprej s svojim strokovnim pristopom upravičili.

Želim vam prijetno branje in v imenu celotne ekipe NLB Skladov zdravo, uspešno in donosno leto 2023!

Vljudno vabljeni k prebiranju ostalih člankov publikacije: ostali članki

 

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Saša Dragonja
Saša Dragonja

CFA, direktorica sektorja za trženje in prodajo

Vsi članki avtorja