03. 02. 2013

Leto 2012 je za nami in, glej ga zlomka, še vedno smo tu. Čeprav so Maji napovedovali konec sveta, ki naj bi se zgodil 21. decembra, se črni scenarij ni odvil.

Ravno tako še vedno plačujemo z evri in to kljub temu, da so najbolj dramatične napovedi za leto 2012 napovedovale konec evroobmočja oziroma vsaj njegovo geografsko preoblikovanje (zoženje). Nasprotno s temi napovedmi je danes evroobmočje bolj povezano kot kadarkoli v preteklosti. Začenjajo se pogovori o fiskalni uniji, postavljena je arhitektura bančne unije, operativno pa je bil zagnan reševalni sklad ESM, ki je utišal govorice o koncu evra. Podobno kot Maji so se torej vsaj v letu 2012 ušteli tudi evroskeptiki.

Naštete zmote so se odrazile v za večino nepričakovano visokih donosnostih ravno najbolj tveganih naložbenih kategorij, kot so recimo grške delnice in italijanske bančne obveznice ter porazu tistih naložb, ki so bile v očeh vlagateljev ocenjene kot najbolj varne (npr. kratkoročne nemške in švicarske državne obveznice). V splošnem je v letu 2012 hlepenje po pretirani varnosti naložb vlagatelje drago stalo. Če danes recimo kupite 10 letno nemško državno obveznico, vam prinese 1,5 % nominalno na leto. Upoštevaje inflacijo okrog 2 %, lahko pričakujete letno realno izgubo v višini -0,5 % pred davki. Res pa je, da ob tem zelo malo tvegate. Realno izgubo boste namreč skoraj zagotovo ustvarili.

Kje se torej skrivajo priložnosti v letu 2013? Zdi se, da čim dlje od »varnih« naložb. Zaslužil bo tisti, ki bo upal tvegati. Tako smo pri nas bolj naklonjeni evropskim delnicam, ki jim dajemo prednost tako pred obveznicami kot v manjši meri delnicami družb iz ZDA in porajajočih se trgov. K temu nas napeljujejo vrednotenja, ki so ugodna z vidika trenutnih tveganj in zmerno optimističnih pričakovanj glede gospodarskega okrevanja.

Kaj pa Slovenija? Slovenski delniški trg za donosnostmi drugih evropskih delniških trgov opazno zaostaja in je nekoliko pospešil šele ob koncu leta. Razmere v državi so neugodne, veliko bo odvisno od strukturnih reform in razpleta politične krize. Če bo vlada uspela izvesti nekatere strukturne reforme in izpeljala obljubljeno glede privatizacije, obenem pa bo vodni top ostal v garaži, lahko pričakujemo pozitivne premike tudi na danes pozabljenem slovenskem delniškem trgu.

V družbi NLB Skladi bomo tekoče dogodke na kapitalskih trgih pozorno spremljali tudi tekom leta in jih z našimi publikacijami pripeljali do vas. Ob tej priložnosti naj vam zaželimo vse dobro v letu 2013 in predvsem veliko pametnih naložbenih odločitev.

Preberite tudi:

Nazaj