mag. Kruno Abramovič
mag. Kruno Abramovič

CFA, predsednik upraveVsi članki avtorja

09. 07. 2018 | Analitski pregled

Uvodnik

V prvem polletju tekočega leta so se na kapitalskih trgih pričele dogajati nenavadne stvari – namreč trgi so se pričeli normalno odzivati na nove informacije. Po veliki evforiji v letih pred 2008, hudi...

Več

22. 07. 2014

Kako se izogniti prekletstvu kratkega spomina?

Kratek spomin je dokazano slabša osnova za odločanje od daljšega spomina, kar velja tako za, denimo, področja »stoletnih voda«, če govorimo o poplavni ogroženosti, kot za naložbe v delnice. Tudi 10 sušnih...

Več

01. 10. 2011

Je slovenski delniški trg (že) "poceni"?

"Poceni" je zahteven koncept. Na prvo žogo je morda mnogim jasno, kaj pomeni "poceni" - za nekaj plačaš manj, kot bi plačal drugje. Čeprav se morda sliši preprosto, pa koncept "poceni" ni tako enostaven.

Več

01. 10. 2012

Peta obletnica viška evforije

31. 8. 2007 je bil dan, ko je slovenski borzni indeks dosegel svojo najvišjo vrednost (12.242,01) in s tem končal izjemno obdobje rasti, ko je v le treh letih pred tem dosegel 155,23-odstotno donosnost...

Več

01. 10. 2012

3 miti o aktualnih razmerah

Velikokrat je pomembno postaviti pravo vprašanje, takšno ki izziva, odkriva, razbija mite in "resnice", ki smo si jih nezavedno zapisali v naš spomin. Še bolj pomembno pa je poznati prave odgovore, le...

Več

28. 06. 2013 | Analitski pregled

Uvodnik

Prvo polletje leta 2013 lahko na kapitalskih trgih v grobem označimo kot ne-dogodek, saj pri ključnih naložbenih kategorijah ni prišlo do večjih sprememb. Seveda so nekatere robne naložbene kategorije...

Več

01. 09. 2007

Zakaj "zmagovalnih" skladov niso priporočili že pred enim letom?

S Krunom Abramovičem, članom uprave družbe NLB Skladi, smo se pogovarjali o nekaterih ključnih vprašanjih investiranja in rezultatih vzajemnih skladov NLB Skladi. Kruno je kot profesionalni upravljavec...

Več

05. 12. 2007

Kako do 500 evrov dodatka k pokojnini?

Z večanjem razmerja med upokojenci in aktivnim prebivalstvom bo v prihodnosti tudi v Sloveniji čedalje težje ohranjati trenutno razmerje med višino pokojnin in plač. Ker je to razmerje ključno za ohranjanje...

Več

01. 03. 2008

Kolikšna je verjetnost, da na borzi ustvarim izgubo?

Delnice so resda nadpovprečno tvegana naložba, vendar pa bo dolgoročni vlagatelj njihovo tveganje presojal na dolgi in ne na kratki rok. Kratkoročni borzni padci, kot so se zgodili v letošnjem januarju,...

Več

01. 07. 2008

Kaj se lahko naučimo iz preteklih finančnih kriz?

Kdaj in kako pride do finančnih kriz?

Več

01. 11. 2008

Velika depresija pred vrati?

Mnogi medijski strokovnjaki po nedavnih strmih padcih delniških tečajev napovedujejo podoben scenarij, kot se je uresničil konec dvajsetih let prejšnjega stoletja, ko je prišlo do "velike depresije", ki...

Več

01. 11. 2008

Garancija in visoka donosnost se izključujeta

V obdobjih po večjih padcih tečajev na borzah se znatno poveča strah vlagateljev pred vlaganjem novih prihrankov (ali pa reinvestiranjem starih) v klasične oblike varčevanja v delnicah, kot so delniški...

Več

01. 05. 2009

Panožno vlaganje: dejanska korist ali utvara?

Ciljno vlaganje v delnice iz posameznih gospodarskih panog (angl. sector investing) je kot empirično (šibko) utemeljen koncept prisoten nekaj več kot desetletje, na intuitivni ravni pa veliko dlje. Njegova...

Več

01. 10. 2009

Deset borznih mitov, ki seveda ne držijo

Ljudje smo že od davnine nagnjeni k ustvarjanju različnih mitov in nalaganje denarja na borzi pri tem ni nikakršna izjema. V Sloveniji se je, denimo, že tako rekoč v pionirski dobi kapitalskega trga pojavil...

Več

01. 03. 2010

Koliko tvegati?

Z nakupom delnic kupujemo pričakovane prihodnje dobičke podjetij, pri čemer se moramo zavedati, da bodo na te prihodnje dobičke vplivali splošni dejavniki, kot so obrestne mere, inflacija in gospodarska...

Več

01. 06. 2010

So krize priložnost ali grožnja našim prihrankom?

Na prvo žogo je odgovor precej jasen - saj vemo, kaj se je zgodilo z vrednostjo naložb na borzah leta 2001 ali 2008. Krize so slabe za vse, ekonomska politika mora biti usmerjena zlasti v preprečevanje...

Več

01. 06. 2010

Kdaj kupiti naložbeno zavarovanje namesto vzajemnega sklada?

Ne glede na dejstvo, da imamo gospodinjstva v Evropi še vedno največji del svojega finančnega premoženja naložen v bančnih depozitih (v Sloveniji krepko več kot polovico, v drugih državah EU približno...

Več

01. 11. 2010

Vzajemni skladi so lahko nizko tvegana naložba

Slovenci smo med najagresivnejšimi varčevalci v vzajemnih skladih v Evropi. V delniških vzajemnih skladih imamo naloženih skoraj dve tretjini vseh naložb v vzajemnih skladih, še skoraj tretjino pa v uravnoteženih...

Več

01. 03. 2007

ID Maksima - svetovno usmerjeni investicijski sklad

Delničarji investicijske družbe Maksima so v letu 2006 ustvarili visoko donosnost. V ozadju je potekalo intenzivno preoblikovanje naložb družbe s ciljem, da ID Maksima obvezno preoblikovanje v vzajemni...

Več

01. 06. 2007

Čudežna aritmetika naložb: +50 % - 50 % = -25 %

Namen tega prispevka je najprej prikazati nekaj statističnih podatkov, ki lahko vlagateljem pomagajo pri boljšem odločanju o njihovih naložbah in kritičnem presojanju objavljenih informacij. Veliko zmot...

Več