mag. Kruno Abramovič, CFA, predsednik uprave in Blaž Bračič, vodja oddelka za trženje in prodajo


Vsi članki avtorja

12. 03. 2013 | Strategi v zadregi

Modne muhe in naložbe

Modne muhe so, kot drugod v človeštvu, stalen fenomen tudi v svetu finančnih produktov. Če se osredotočimo le na obdobje zadnjih let, smo imeli izjemen interes za denimo naložbe v gozdove, zlato in srebro,...

Več