NLB Skladi

Izračuni Tečajnica

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi) je do 14. 11. 2018 spadala med poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in je bila zavezanka za dostop do informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) ter Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014; v nadaljevanju: ZSDH-1). Oba zakona sta se z dnem 14. 11. 2018 prenehala uporabljati za družbo NLB Skladi.

Informacije, ki jih je bila družba NLB Skladi dolžna objaviti do 14. 11. 2018, so dostopne na spodnjih povezavah, in sicer do poteka rokov določenih z relevantno zakonodajo.

Informacije o sklenjenih poslih družbe NLB Skladi so na voljo na naslednji povezavi:

Prejemki 126 kB

  

Prejemke članov poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika družbe in članov nadzornega sveta je do 14. 11. 2018 urejal Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  21/10, 8/11– ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C) in so na voljo na naslednji povezavi:

Prejemki 126 kB

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora postopati po postopku, ki ga predvideva ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno.


Kontaktna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja v družbi:

Prijavite se na e-novice

Varnostna koda

Vaša privolitev je v skladu z Informacijo o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Skladi in velja do preklica ter jo lahko pisno prekličete kadarkoli na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dpo@nlbskladi.si. Dokument Informacija o varstvu osebnih podatkov se nahaja na tej povezavi.

 

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.