11. 04. 2014

Obveščamo vas, da je družba NLB Skladi dopolnila Splošne pogoje poslovanja s finančnimi instrumenti in Cenik investicijskih storitev (veljavnost od 1.5.2014). Dopolnjeni dokumenti so zlasti posledica pričetka opravljanja nove ponudbe in nimajo vpliva na vaša trenutna pogodbena razmerja z družbo NLB Skladi.

Novosti so zlasti:

  1. novi portfelji storitve gospodarjenja znotraj krovnega sklada (nova ponudba, ki jo pričnemo izvajati s 1.5.2014 ter opredelitev stroškov te ponudbe in oprostitev neposrednih stroškov za te vlagatelje pri naložbah v vzajemne sklade NLB Skladi);
  2. opredelitev stroška opravljanja investicijskih storitev, ki jih bomo tudi pričeli opravljati z istim datumom;
  3. omogočanje vpisa oz. izbrisa  pravice tretjih in opredelitev stroškov za to storitev;
  4. opredelitev pravne narave zahtevkov za izplačilo ali prenos celotnega premoženj.

Na vašo zahtevo vam bomo čistopis dokumentov v najkrajšem možnem času dostavili na vaš naslov. Prosimo vas, da se z vsebino dokumentov seznanite in nam v roku 15 (petnajst) dni sporočite vaše morebitne zadržke, v nasprotnem primeru se šteje, v skladu z obstoječo pogodbeno ureditvijo, da jih sprejemate. Enaka domneva o sprejemu velja, če po prejemu pisnega obvestila o spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev podate kakršno koli novo navodilo ali zahtevo oziroma storite kakšno drugo dejanje v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev, razen odpovedi pogodbe.

Priloženi splošni pogoji poslovanja (s cenikom) bodo pričeli veljati 1.5.2014. Prilagamo jih v spodnji datoteki.

S spoštovanjem,

Uprava družbe NLB Skladi, d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti (PDF)

Cenik investicijskih storitev (PDF)

Nazaj