24. 03. 2023

Na včerajšnjem dogodku Mojih financ, NAJ SKLADI 2023, je potekala letna podelitev finančnih nagrad najboljšim vzajemnim skladom. V družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. smo ponosni, da so se številnim, že prejetim odličjem, pridružila še tri nova. Z velikim veseljem tudi sporočamo, da je družba NLB Skladi postala Najboljša družba za upravljanje v triletnem obdobju, kar je izjemen dosežek.

V kategoriji delniški Severna Amerika za triletno obdobje je z naskokom najvišjo oceno prejel naš podsklad

NLB Skladi – ZDA delniški.

V kategorijah delniški Azija-Oceanija za triletno obdobje in delniški Azija-Oceanija za desetletno obdobje je zmagi, ravno tako prepričljivo, slavil podsklad

NLB Skladi – Azija delniški.

Iz povprečnega števila ocen, ki so jih podskladi družb za upravljanje prejeli v vseh kategorijah, so Moje finance sestavile lestvico naj družb za upravljanje. Izjemno nas veseli, da je bila z odličjem

NAJ DZU za triletno obdobje

kot najboljša družba za upravljanje prepoznana družba NLB Skladi.

NLB Skladi smo visoka mesta zasedli tudi v drugih kategorijah ocenjevanj, in sicer zlasti pri dobro razpršenih podskladih. Ne gre spregledati tretjega mesta, ki ga je v kategoriji mešani globalni za desetletno obdobje prejel naš največji in najbolje razpršeni podsklad, NLB Skladi – Globalni uravnoteženi ter drugega mesta, ki ga je v kategorijah delniški globalni za triletno obdobje in delniški globalni za desetletno obdobje prejel naš podsklad NLB Skladi – Globalni delniški.

Prejeta odličja potrjujejo naše uspešno dosedanje delo, hkrati pa so dobra motivacija, da s trdnim delom nadaljujemo tudi vnaprej.

Lepe pomladne dni,

ekipa NLB Skladi

Nazaj