30. 09. 2019

V krovni sklad NLB Skladi lahko sedaj vplačate s kar 30 odstotkov nižjimi vstopnimi stroški.

Spoštovani,

v krovni sklad NLB Skladi lahko sedaj vplačate s kar 30 odstotkov nižjimi vstopnimi stroški!

Do znižanja plačila vstopnih stroškov so upravičena vsa enkratna vplačila, ki prispejo na račun podskladov od vključno 1. 10. 2019 do vključno 15. 11. 2019. Za naložbeni nasvet smo vam z veseljem na voljo v NLB poslovalnicah in na sedežu družbe NLB Skladi, d.o.o., upravljanje premoženja.

NLB Skladi

 

 

Nazaj