03. 04. 2017

Z NLB Skladi - Varčevalnim načrtom lahko varčujete že s 40 EUR mesečno in obenem dobite popust na vstopne stroške.

Prednosti

 • Vplačevanje po željah ali zmožnostih.
 • Enostavnost.
 • Visoka likvidnost.
 • Visoka prilagodljivost.
 • Nižje tveganje vstopa na trg ob nepravem času.
 • Davčne prednosti, saj davčna stopnja z ročnostjo varčevanja pada, pri odmeri pa se upošteva FIFO (first in first out) metoda.

Osnovne informacije

 • Vplačila: Vplačila na NLB Skladi - Varčevalni načrt morajo znašati vsaj 40,00 EUR in največ 500,00 EUR*.  
 • Vstopni stroški: Pri vplačilih na varčevalne načrte ponujamo popuste na vstopne stroške, ki lahko znašajo tudi do 50 %:
Vplačilo na sklic Varčevalnega načrta Popust glede na vstopne stroške, ki veljajo za enkratna vplačila
40,00 EUR - 49,99 EUR 15,00 %
50,00 EUR - 149,99 EUR 33,33 %
150,00 EUR - 500,00 EUR 50,00 %

* V primeru, da je vsota vplačil znotraj obračunskega dne višja od zgornje omejitve (500,00 EUR), se za znesek preseganja zgornje omejitve zneska šteje, da gre za enkratno vplačilo. Za enkratna vplačila se vstopni stroški obračunajo po veljavnem ceniku

Komu je namenjen

 • Vlagateljem, ki želijo postopno varčevati v izbranih podskladih krovnega sklada NLB Skladi.
 • Upoštevaje širok nabor naložbenih politik podskladov čisto vsakemu varčevalcu, od najmlajših do zelo konservativnih.
 • Vlagateljem, ki še nimajo večjega obsega finančnih prihrankov.

Za kateri namen?

Katerikoli namen, sicer pa zlasti za:

 • Dodatek k pokojnini,
 • varčevanje za nakup nenujnih dobrin v prihodnosti,
 • varčevanje za ustvarjanje varnostne rezerve,
 • varčevanje za potrebe razdolževanja.

Periodika vplačil

Ni predpisana. Skladno s potrebami in zmožnostmi vlagatelja. Svetujemo mesečno vplačevanje s trajnim nalogom.

Likvidnost

Kadarkoli je možno podati zahtevo za izplačilo privarčevanih sredstev. Denar je nakazan najkasneje v šestih delovnih dneh.

Kako do naložbe v podsklade NLB Skladi?

 

Nazaj