12. 01. 2017

Vse obstoječe vlagatelje obveščamo, da se za vsa vplačila v podsklade NLB Skladi s 13. 1. 2017 pričnejo uporabljati nove številke računov.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, obvešča, da 13. 1. 2017 prične veljati nova pogodba o opravljanju skrbniških storitev, sklenjena z Novo Ljubljansko banko, Trg republike 2, Ljubljana. Tega dne preneha veljati pogodba o opravljanju skrbniških storitev, ki je bila sklenjena z Banko Koper d.d.

Zamenjava skrbniške banke v ničemer ne vpliva na vrednost enote premoženja posameznega podsklada, spremenili se bodo le posebni denarni računi podskladov krovnega sklada NLB Skladi, na katere vlagatelji vplačujejo sredstva. Družba NLB Skladi meni, da je sprememba skrbniške banke v interesu vlagateljev v podsklade krovnega sklada NLB Skladi, saj bo imela pozitiven vpliv na poslovanje krovnega sklada NLB Skladi.

Vse obstoječe vlagatelje zato obveščamo, da za vsa vplačila v podsklade NLB Skladi s 13. 1. 2017 pričnejo uporabljati spodaj navedene nove številke računov, saj bodo stare številke, ki se pričnejo z SI56 10100, prenehale veljati. Sklicne številke (reference) za nakazila v podsklade krovnega sklada NLB Skladi se ob zamenjavi TRR ne bodo spremenile.

Podskladi krovnega sklada NLB Skladi

Nova št. računa podsklada

 Krovni sklad NLB Skladi (velja za nakazila v NLB Skladi - Naložbene pakete)

SI56 0290 5026 2166 705

NLB Skladi - Azija delniški

SI56 0290 5026 2166 608

NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški

SI56 0290 5026 2166 511

NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški

SI56 0290 5026 2166 414

NLB Skladi - Globalni delniški

SI56 0290 5026 2166 317

NLB Skladi - Globalni uravnoteženi

SI56 0290 5026 2166 123

NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški

SI56 0290 5026 2166 026

NLB Skladi - Naravni viri delniški

SI56 0290 5026 2165 929

NLB Skladi - Nepremičnine delniški

SI56 0290 5026 2165 735

NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi

SI56 0290 5026 2165 638

NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR

SI56 0290 5026 2164 183

NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti

SI56 0290 5026 2164 377

NLB Skladi - Razvita Evropa delniški

SI56 0290 5026 2165 541

NLB Skladi - Slovenija mešani

SI56 0290 5026 2165 444

NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški

SI56 0290 5026 2165 347

NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški

SI56 0290 5026 2165 250

NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški

SI56 0290 5026 2165 153

NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški

SI56 0290 5026 2164 959

NLB Skladi - ZDA delniški

SI56 0290 5026 2164 474

Za vlagatelje, ki za vplačevanje uporabljajo spletno banko NLB Klik, bodo spremembe samodejno urejene v spletni banki.

Vlagatelje, ki sredstva vplačujejo preko trajnih nalogov v NLB d.d., obveščamo, da jim zaradi spremembe denarnih računov podskladov krovnega sklada NLB Skladi ni potrebno izvesti nobenih dodatnih aktivnosti, ker bo NLB d.d. trajne naloge avtomatsko prilagodila.  

Vse vlagatelje, ki sredstva vplačujejo preko trajnih nalogov pri drugih bankah, obveščamo, da morajo urediti spremembo trajnega naloga pri svoji banki.

Vse dodatne informacije so vlagateljem na voljo na tel. št. 01 476 52 70, vprašanja pa lahko pošljete tudi na elektronski naslov info@nlbskladi.si.

Nazaj