18. 04. 2013

Vse obstoječe vlagatelje obveščamo, da se za vsa vplačila v podsklade NLB Skladi s 24. 4. 2013 pričnejo uporabljati nove številke računov

V skladu z 221. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 s spremembami in dopolnitvami) ter na podlagi Sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 33/12 in 8/13), obvešča družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, da 24. 4. 2013 prične veljati nova pogodba o opravljanju skrbniških storitev, sklenjena z Banko Koper, Pristaniška ulica 14, Koper. Tega dne preneha veljati pogodba o opravljanju skrbniških storitev, ki je bila sklenjena z Abanko Vipa d.d.

Zamenjava skrbniške banke v ničemer ne vpliva na vrednost enote premoženja posameznega podsklada, spremenili se bodo le posebni denarni računi podskladov krovnega sklada NLB Skladi, na katere vlagatelji vplačujejo sredstva. Družba NLB Skladi meni, da je sprememba skrbniške banke v interesu vlagateljev v podsklade krovnega sklada NLB Skladi, saj bo imela pozitiven vpliv na poslovanje krovnega sklada NLB Skladi.

Vse obstoječe vlagatelje zato obveščamo, da za vsa vplačila v podsklade NLB Skladi s 24. 4. 2013 pričnejo uporabljati spodaj navedene nove številke računov, saj bodo stare številke, ki se pričnejo z SI56 05100, prenehale veljati. Sklicne številke (reference) za nakazila v podsklade krovnega sklada NLB Skladi se ob zamenjavi TRR ne bodo spremenile.

Podskladi krovnega sklada NLB Skladi

Nova št. računa podsklada

 Krovni sklad NLB Skladi (velja za nakazila v NLB Skladi - Naložbene pakete)

 SI56 1010 0005 1398 452

NLB Skladi - Azija delniški

 SI56 1010 0005 1398 355

NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški

 SI56 1010 0005 1397 288

NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški

 SI56 1010 0005 1397 870

NLB Skladi - Globalni delniški

 SI56 1010 0005 1398 258

NLB Skladi - Globalni uravnoteženi

 SI56 1010 0005 1396 997

NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški

 SI56 1010 0005 1397 967

NLB Skladi - Naravni viri delniški

 SI56 1010 0005 1397 773

NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi

 SI56 1010 0005 1398 064

NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR

 SI56 1010 0005 1397 094

NLB Skladi - Razvita Evropa delniški

 SI56 1010 0005 1397 385

NLB Skladi - Slovenija delniški

 SI56 1010 0005 1397 191

NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški

 SI56 1010 0005 1396 706

NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški

 SI56 1010 0005 1397 579

NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški

 SI56 1010 0005 1397 676

NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški

 SI56 1010 0005 1398 161

Za vlagatelje, ki za vplačevanje uporabljajo spletno banko NLB Klik, bodo spremembe samodejno urejene v spletni banki.

Vlagatelje, ki sredstva vplačujejo preko trajnih nalogov v NLB d.d., obveščamo, da jim zaradi spremembe denarnih računov podskladov krovnega sklada NLB Skladi ni potrebno izvesti nobenih dodatnih aktivnosti, ker bo NLB d.d. trajne naloge avtomatsko prilagodila.

Tiste vlagatelje, ki se s spremembo računa prejemnika plačila ne strinjajo, prosimo, da o tem obvestijo svojega bančnega svetovalca ali v najbližji poslovalnici NLB d.d. do 24. 4. 2013 prekličejo soglasje za izvrševanje trajnega naloga. Če banka takega obvestila ne bo prejela, bo upoštevala, da vlagatelj s spremembo soglaša.      

Vse vlagatelje, ki sredstva vplačujejo preko trajnih nalogov pri drugih bankah, obveščamo, da morajo urediti spremembo trajnega naloga pri svoji banki.

Vse dodatne informacije so vlagateljem na voljo na tel. št. 01 476 52 70 ali modri številki 080 22 86, vprašanja pa lahko pošljete tudi na elektronski naslov info@nlbskladi.si.

Nazaj