15. 10. 2012

Varčujte v kateremkoli od 15 podskladov krovnega sklada NLB Skladi že s 40 € mesečno.

Prednosti varčevalnega načrta brez pologa so:

 • Vplačevanje po željah ali zmožnostih.
 • Enostavnost.
 • Visoka likvidnost.
 • Visoka prilagodljivost.
 • Nižje tveganje vstopa na trg ob nepravem času.
 • Davčne prednosti, saj davčna stopnja z ročnostjo varčevanja pada, pri odmeri pa se upošteva FIFO (first in first out) metoda.

Osnovne informacije

 • Začetni polog: Ni potreben
 • Nadaljnja vplačila: Vsa nadaljnja vplačila (tista, ki niso polog) z NLB Skladi - Varčevalnim načrtom brez pologa morajo znašati vsaj 40,00 EUR in največ 500,00 EUR*.  
 • Vstopni stroški: Do vsote vplačil 480 EUR se obračunajo:
  5 % vstopni stroški za vplačila v delniške sklade
  4 % vstopni stroški za vplačila v uravnotežene podsklade
  3 % vstopni stroški za vplačila v obvezniške podsklade
  Ko vsota vplačil preseže 480 EUR se prizna 1/3 popust na vstopne stroške, ki sicer veljajo za enkratna vplačila.

*V primeru, da je vsota vplačil znotraj obračunskega dne višja od zgornje omejitve (500,00 EUR), se za znesek preseganja zgornje omejitve zneska šteje, da gre za enkratno vplačilo. Za enkratna vplačila se vstopni stroški obračunajo po veljavnem ceniku.

Primer obračunavanja vstopnih stroškov:Ko vsota vplačil v NLB Skladi - Varčevalni načrt brez pologa preseže 480, vlagatelj za nadaljnje vplačilo 40 EUR  v delniški podsklad plača 2 % vstopne stroške. V primeru, da bi enak znesek nakazal v obliki enkratnega vplačila , bi se vlagatelju obračunali 3 % vstopni stroški.

Komu je namenjen

 • Vlagateljem, ki ne želijo vplačati začetnega pologa.
 • Vlagateljem, ki nimajo izkušenj z varčevanjem v vzajemnih skladih.
 • Vlagateljem, ki bodo vplačevali nižje zneske.
 • Upoštevaje širok nabor naložbenih politik podskladov čisto vsakemu varčevalcu, od najmlajših do zelo konservativnih.

Za kateri namen?

 • Na kratko: katerikoli namen, sicer pa zlasti za:
  o Dodatek k pokojnini,
  o varčevanje za nakup nenujnih dobrin v prihodnosti,
  o varčevanje za ustvarjanje varnostne rezerve,
  o varčevanje za potrebe razdolževanja.

Periodika vplačil

Ni predpisana. Skladno s potrebami in zmožnostmi vlagatelja. Svetujemo mesečno vplačevanje s trajnim nalogom.

Likvidnost


Kadarkoli je možno podati zahtevo za izplačilo privarčevanih sredstev. Denar je nakazan najkasneje v šestih delovnih dneh.

Kako do naložbe v podsklade NLB Skladi?

Nazaj