23. 06. 2014

Tiskarski škrat v članku "10 let družbe NLB Skladi"

V 19. številko Vodnika za boljše investiranje, ki ste ga 20. 6. 2014 lahko prebirali kot prilogo časopisa Finance in revije Mladina, se nam je prikradel tiskarski škrat. Do napačnega prikaza je prišlo v grafu na 3. strani spodaj, kjer sta v legendi zamenjani barvi prikazov števila zaposlenih in višine sredstev v upravljanju. Konec maja je bilo v družbi NLB Skladi zaposelnih 40 oseb, družba NLB Skladi pa je imela v upravljanju 484 mio EUR sredstev vlagateljev.

 

Nazaj