27. 01. 2017

V podsklade krovnega sklada NLB Skladi lahko do 31. 3. 2017 vplačujete brez vstopnih stroškov.

Ugodnost velja za imetnike, ki bodo do 31.3.2017 opravili prenos svojih vrednostnih
papirjev z registrskega računa pri KDD na trgovalni račun pri NLB d.d.

Nazaj