Skip to main content

Informacije javnega značaja

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi) je do 14. 11. 2018 spadala med poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in je bila zavezanka za dostop do informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, 17/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15; v nadaljevanju ZDIJZ) ter Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014; v nadaljevanju: ZSDH-1). Oba zakona sta se z dnem 14. 11. 2018 prenehala uporabljati za družbo NLB Skladi.


Informacije, ki jih je bila družba NLB Skladi dolžna objaviti do 14. 11. 2018, so dostopne na spodnjih povezavah, in sicer do poteka rokov določenih z relevantno zakonodajo.


Informacije o sklenjenih poslih družbe NLB Skladi so na voljo na naslednji povezavi:

Objavaposli.pdf

Prejemke članov poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika družbe in članov nadzornega sveta je do 14. 11. 2018 urejal Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  21/10, 8/11– ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C) in so na voljo na naslednji povezavi:

Objavaprejemki.pdf

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora postopati po postopku, ki ga predvideva ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno.


Kontaktna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja v družbi:

     

    NLB 2012 Vse pravice pridržane.

    Piškotki

    PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.