Varčevanje v podskladih krovnega sklada NLB Skladi je davčno zelo ugodno, saj se lahko uveljavlja t.i. odlog ugotavljanja davčne obveznosti. To pomeni, da davčna obveznost nastopi šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada NLB Skladi, medtem ko so prenosi sredstev med podskladi neobdavčeni. Prednost odloga ugotavljanja davčne obveznosti se pokaže zlasti pri dolgoročnem varčevanju, saj se stopnja davka na kapitalski dobiček znižuje s časom varčevanja.

Stopnje davka na kapitalski dobiček (velja od 1. 1. 2022, za fizične osebe):

  • 25 % v prvih petih letih varčevanja,
  • 20 % po petih do desetih letih varčevanja,
  • 15 % po desetih do petnajstih letih varčevanja,
  • 0 % po petnajstih letih varčevanja.

Pri dolgoročnem varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi se torej lahko davku na kapitalski dobiček v celoti izognemo.

Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete v Prospektu krovnega sklada NLB Skladi v točki 7. (Obdavčenje).