Skip to main content

Prednosti varčevanja v vzajemnih skladih

Preprosto varčevanje

Varčevanje v vzajemnih skladih je v primerjavi z neposrednim varčevanjem v vrednostnih papirjih razmeroma preprosto, saj vlagatelju ni treba storiti drugega, kot preudarno izbrati ustrezen vzajemni sklad, izpolniti in izročiti pristopno izjavo k pravilom upravljanja vzajemnega sklada ter na račun vzajemnega sklada nakazati denarna sredstva. Za vse drugo poskrbi vzajemni sklad oziroma njegov upravitelj. Na splošno je preprostejša tudi napoved kapitalskih dobičkov pri odmeri dohodnine, vlagatelju pa tudi ni treba odpirati trgovalnega računa pri borznoposredniški hiši.

Davčne ugodnosti

Ključna prednost, ki jo krovni sklad prinaša vlagateljem, je odlog ugotavljanja davčne obveznosti - ustvarjeni kapitalski dobički pri prehodih med podskladi krovnega sklada NLB Skladi so neobdavčeni. Davčna obveznost nastopi šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada NLB Skladi. Odlog davčne obveznosti, ki ga omogoča varčevanje v krovnem skladu NLB Skladi, predstavlja pomembno prednost tako v primerjavi z varčevanjem v samostojnih vzajemnih skladih, kot tudi v primerjavi z neposrednimi nakupi drugih vrednostnih papirjev. Podrobne informacije o obdavčitvi vlagateljev v vzajemni sklad so vam na voljo v dokumentu Obdavčenje (PDF 108 KB).

Strokovno upravljanje premoženja

Premoženje vzajemnega sklada upravljajo dobro usposobljeni upravitelji z zaledjem v delu borznih analitikov, ki s ciljem doseganja nadpovprečne uspešnosti vzajemnega sklada nenehno raziskujejo dogajanja tako na borzah in finančnih trgih nasploh, kot tudi v gospodarstvih, gospodarskih panogah in gospodarskih družbah. Upravitelji premoženja poskrbijo tudi, da pri upravljanju premoženja naložbe vzajemnega sklada dovolj razpršijo, da vlagatelji v vzajemni sklad po nepotrebnem ne prevzemajo prevelikega tveganja, premoženje pa vseskozi upravljajo v okvirih jasne naložbene politike posameznega vzajemnega sklada.

Visoka likvidnost

Vlagatelji v vzajemne sklade lahko premoženje na svojo željo hitro pretopijo v denarna sredstva. To je še posebej pomembno zlasti tedaj, ko vlagatelji sredstva hitro potrebujejo v denarni obliki zaradi nenadnega izpada prihodkov ali nepričakovanih stroškov. Sredstev, vloženih v vzajemne sklade, torej ne vežete.

Prihranek časa

Z naložbo v vzajemni sklad prihranite del časa, ki bi ga porabili pri neposrednem investiranju v vrednostne papirje. Izbiro vrednostnih papirjev in pripadajoče aktivnosti prepustite družbi NLB Skladi, ki upravlja vzajemni sklad. Nadomestilo, ki ga kot vlagatelj v obliki provizije plačate družbi za upravljanje, je torej tudi plačilo za te storitve.

Posredno varčevanje v vrednostnih papirjih

Delnice in obveznice na dolgi rok nudijo višjo pričakovano donosnost kot zelo varne naložbe, na primer bančne vloge.  Prav pa je, da se vlagatelj zaveda, da višja pričakovana donosnost predstavlja zgolj pričakovano nagrado za prevzemanje dodatnega naložbenega tveganjaVeč

NLB 2012 Vse pravice pridržane.

Piškotki

PiškotkiSpletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.