Cenik cenik cenik cenik cenik cenik

Lestvica vstopnih stroškov za enkratna vplačila

Vrednost vsakokrat vplačanih sredstev Obvezniški podskladi Mešani uravnoteženi podskladi Delniški in mešani dinamični podskladi
do 4.999,99 EUR 1,50 % 2,25 % 3,00 %
5.000,00 - 9.999,99 EUR 1,30 % 1,90 % 2,50 %
10.000,00  - 14.999,99 EUR 1,10 % 1,70 % 2,25 %
15.000,00 - 19.999,99 EUR 1,00 % 1,50 % 2,00 %
20.000,00 - 29.999,99 EUR 0,75 % 1,30 % 1,75 %
30.000,00 - 49.999,99 EUR 0,60 % 1,10 % 1,50 %
50.000,00 - 99.999,99 EUR 0,50 % 0,90 % 1,25 %
100.000,00 - 199.999,99 EUR 0,40 % 0,70 % 0,90 %
200.000,00 - 499.999,99 EUR 0,30 % 0,40 % 0,50 %
500.000,00 - 999.999,99 EUR 0,20 % 0,25 % 0,25 %
1.000.000,00 EUR in več 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Vlagateljem, katerih privarčevana sredstva v podskladih krovnega sklada NLB Skladi skupaj z nadaljnjim vplačilom na dan obračuna nadaljnjega vplačila presežejo 50.000 EUR, se vstopni stroški za nadaljnje vplačilo v podsklad krovnega sklada NLB Skladi obračunajo na vsoto privarčevanih sredstev in novega vplačila v podsklad, v skladu z lestvico vstopnih stroškov za enkratna vplačila. Ugodnost velja le za enkratna vplačila, ne velja pa za vplačila v marketinške akcije, naložbene pakete, varčevalne načrte in prehode med podskladi, ki že sicer nudijo popuste na vstopne stroške.

Lestvica izstopnih stroškov za izplačila

Vrednost vsakokrat izplačanih sredstev Obvezniški podskladi Mešani uravnoteženi podskladi Delniški in mešani dinamični podskladi
do 50.000,00 EUR 0,50 % 1,00 % 1,00 %
50.000,01 - 200.000,00 EUR 0,30 % 0,50 % 0,50 %
Več kot 200.000,00 EUR 0,20 % 0,25 % 0,25 %

Vlagatelji, ki so imetniki investicijskih kuponov katerega koli podsklada krovnega sklada nepretrgoma več kot 5 let, so za izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, na katere se glasijo ti investicijski kuponi, oproščeni plačila izstopnih stroškov (izstopni stroški so 0,00%).

Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških pri prenosih sredstev med podskladi ter vstopnih stroških pri postopnem varčevanju si lahko pogledate v dokumentu:

Podrobnejše informacije o vplačilih in izplačilih 301 kB