29. 12. 2023 | Analitski pregled

Uvodnik

Ta članek je del publikacije Analitski pregled, letnik 16, št. 1, december 2023.

Kakšno leto je za nami! Čeprav smo za leto 2023 priporočali nadpovprečno izpostavljenost lastniškemu kapitalu, vseeno nismo pričakovali tako impresivne rasti tečajev delnic na veliki večini borznih trgov. Dve s strani veliko vlagateljev nekoliko pozabljeni regiji smo v našem analitskem pregledu pred letom dni še posebej izpostavili, Poljsko in Madžarsko. Delniška indeksa omenjenih držav sta v letu 2023, merjeno v evrih, porasla za skoraj 50 %. Donosnosti, ki jih lahko v povprečju zavidajo celo ameriška podjetja, vključena v tehnološki indeks Nasdaq! 

Več

29. 12. 2023 | Analitski pregled

Kam s prihranki v 2024?

Ta članek je del publikacije Analitski pregled, letnik 16, št. 1, december 2023.

Leto 2023, ki ga z naložbenega vidika lahko ocenimo kot zelo donosnega, se počasi poslavlja. Delnice, ki smo jim...

Več

29. 12. 2023 | Analitski pregled

Makroekonomska in geografska pričakovanja

Ta članek je del publikacije Analitski pregled, letnik 16, št. 1, december 2023.

Če je leto 2022 zaznamoval močan upad tečajev delnic, je pravkar iztekajoče se leto na veselje vlagateljev pravo...

Več

29. 12. 2023 | Analitski pregled

Panožna priporočila

Ta članek je del publikacije Analitski pregled, letnik 16, št. 1, december 2023.

Iztekajoče se leto 2023 je bilo vlagateljem v delniške naložbe precej naklonjeno. Obdobje zaostrovanja monetarne...

Več

29. 12. 2023 | Analitski pregled

Obveznice

Ta članek je del publikacije Analitski pregled, letnik 16, št. 1, december 2023.

Po lanskem rekordno slabem letu so bile letos razmere na obvezniških trgih boljše. Čeprav so bile donosnosti obveznic...

Več