Naziv Datum Medij Dokument
Obvestilo o pridobitvi soglasja ATVP k spremembam statuta in dovoljenja za javno objavo prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe Maksima, delniška ID, d.d.

19. 12. 2006

Finance Prenesi PDF
Popravek knjigovodske vrednosti investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

28. 11. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu predsednika uprave družbe NLB Skladi, d.o.o., in namestnice predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o., v sodni register

27. 11. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta družbe NLB Sk

25. 10. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o imenovanju namestnice predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o., in odpoklicu ter imenovanju predsednika uprave družbe NLB Skladi, d.o.o.

19. 10. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o deležu glasovalnih pravic v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

26. 09. 2006

Finance Prenesi PDF
Popravek podatkov o celotnih stroških poslovanja investicijskih skladov za obdobje od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006

22. 09. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o kvalificiranem deležu v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d

19. 09. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register

08. 09. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o imenovanju članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi

06. 09. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o imenovanju članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

06. 09. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o odstopu članice nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

30. 08. 2006

Finance Prenesi PDF
Povzetki nerevidiranih polletnih poročil vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška ID, d.d., za 1. polletje 2006

25. 08. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o odstopu člana nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

23. 08. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

21. 08. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vzpostavitvi obveznosti za izplačilo dividend in vzp

11. 08. 2006

Finance Prenesi PDF
Sklepi 5. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dne 10. 8. 2006

11. 08. 2006

Finance Prenesi PDF
Sklic 5. skupščine delničarjev investicijske družbe Maksima, del

07. 07. 2006

Finance, Uradni list RS Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register

06. 07. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu spremembe poslovnega naslova družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register

21. 06. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu spremembe poslovnega naslova investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register

19. 06. 2006

Finance Prenesi PDF
Popravek objave obrazca IS/M-1 za vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad evropskih delnic za mesec februar 2006 in popravek objave obrazca IS/M-1 za vzajemni sklad NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški za mesec marec 2006

17. 05. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta družbe NLB Sk

16. 05. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi poslovnega naslova družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

12. 05. 2006

Finance Prenesi PDF
Objava povzetkov letnih poročil 2005 vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška ID, d.d.

24. 04. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vzpostavitvi obveznosti za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

11. 04. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta druž

30. 03. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

23. 03. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in začetku sprejemanja pristopnih izjav k pravilom upravljanja ter vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški

23. 03. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi dovoljenj Agencije za trg vrednostnih pap

07. 03. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi dovoljenj Agencije za trg vrednostnih papirjev - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški

07. 03. 2006

Finance Prenesi PDF
Popravek števila enot premoženja vzajemnega sklada NLB Skladi - Kombinirani sklad v obtoku

22. 02. 2006

Finance Prenesi PDF
Sprememba skrbniške pogodbe in začetek sprejemanja vplačil investicijskih kuponov vzajemnih skladov NLB Skladi

16. 01. 2006

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register

10. 01. 2006

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi

06. 01. 2006

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida

06. 01. 2006

Finance Prenesi PDF