Naziv Datum Medij Dokument
Obvestilo o prenehanju pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

12. 11. 2012

Prenesi PDF
Obvestilo o imenovanju člana nadzornega sveta družbe NLB Skladi, d.o.o.

17. 09. 2012

Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada NLB Skl

14. 09. 2012

Prenesi PDF
Pravilnik o zunajsodnem reševanju sporov

21. 06. 2012

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila krovnega sklada NLB Skladi

11. 04. 2012

Finance Prenesi PDF