Naziv Datum Medij Dokument
Obvestilo o pridobitivi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov

02. 12. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o imenovanju namestnika predsednika nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

27. 10. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o prejemu sklepa o vpisu izbrisa investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register in obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene med družbo NLB Skladi in Abanko Vipo d.d.

25. 09. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

28. 08. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvetilo o prejemu sklepa o vpisu spremembe pri subjektu investicijska družba Maksima, delniška investicijka družba, d.d., v sodni register

25. 08. 2008

Finance Prenesi PDF
Objava povzetkov nerevidiranih polletnih poročil 2008 vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

07. 08. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta družbe NLB Sk

08. 07. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o preoblikovanju investicijske družbe Maksima, delnišk

08. 07. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi

08. 07. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o preoblikovanju investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba d.d.

08. 07. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register

08. 07. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta druž

12. 06. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

12. 06. 2008

Finance Prenesi PDF
Informacija o spremembi pomembnega deleža v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

02. 06. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o oprostitvi plačila vstopnih stroškov za vlagatelje v

30. 05. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o oprostitvi plačila vstopnih stroškov za vlagatelje v vzajemne sklade NLB Skladi

30. 05. 2008

Finance Prenesi PDF
Objava povzetkov revidiranih letnih poročil 2007 vzajemnih skladov NLB Skladi

29. 04. 2008

Finance Prenesi PDF
Sklepi 7. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška inves

11. 04. 2008

Finance Prenesi PDF
Sklepi 7. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba d.d.

11. 04. 2008

Finance Prenesi PDF
Letni dokument investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

17. 03. 2008

Prenesi PDF
Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe Maks

04. 03. 2008

Finance Prenesi PDF
Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

04. 03. 2008

Finance Prenesi PDF
Sklic 7. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška invest

04. 03. 2008

Finance Prenesi PDF
Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

04. 03. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o prejeti odločbi Davčne uprave Republike Slovenije

19. 02. 2008

Finance Prenesi PDF
Informacija o spremembah pomembnih deležev v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

13. 02. 2008

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o prejeti odločbi Ministrstva za finance

14. 01. 2008

Finance Prenesi PDF