11. 12. 2013 | Strategi v zadregi

Enostaven prihranek pri izbiri vzajemnega sklada

Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada so dober indikator stroškovne učinkovitosti. Vlagatelji, ki se pri odločitvi o tem, kateri vzajemni sklad izbrati, opirajo tudi na celotne stroške poslovanja, lahko tekom varčevanja ustvarijo precejšnje prihranke.

Več

06. 12. 2013 | Strategi v zadregi

Vstopni stroški niso vse

Vstopni stroški so pri vlaganju v vzajemne sklade poleg morebitnih izstopnih stroškov edini neposredni strošek, ki bremeni vlagatelja. Tržniki in prodajalci vzajemnih skladov se tako zelo radi poslužujemo...

Več

08. 10. 2013 | Strategi v zadregi

Pomoč Sloveniji samo še vprašanje časa!

V družbi NLB Skladi smo že leta 2010 opozorili na nujnost strukturno-varčevalnih reform, junija letos pa tudi na potrebno sanacijo bančnega sistema ter hkrati napovedali, da bo Slovenija brez hitrega in...

Več

09. 09. 2013 | Strategi v zadregi

Slovenija ponavlja irske napake?

V petek je kot strela z jasnega udarilo: Probanka in Factor banka v likvidacijo. Banka Slovenije (BS) je tako začela postopek nadzorovanega prenehanja poslovanja obeh bank, pri čemer bodo izgubili svoje...

Več

09. 08. 2013 | Strategi v zadregi

Bančne delnice – nevarnost ali priložnost?

Banke so v zadnjih petih letih dobile negativni prizvok in asociacijo na krizo ter slabe naložbe. To velja tako za ZDA, kjer so slabe prakse pri hipotekarnih posojilih dežurni krivec za vse tegobe zadnjih...

Več

12. 07. 2013 | Strategi v zadregi

Delnice: Evropa ali ZDA?

Evroobmočje se nahaja v že drugi recesiji v zadnjih štirih letih in beleži najvišjo stopnjo brezposelnosti v zadnjih dvajsetih letih. V povprečju tako danes, merjeno z bruto domačim proizvodom (BDP) na...

Več

12. 07. 2013 | Strategi v zadregi

Bančne delnice – nevarnost ali priložnost?

Banke so v zadnjih petih letih dobile negativni prizvok in asociacijo na krizo ter slabe naložbe. To velja tako za ZDA, kjer so slabe prakse pri hipotekarnih posojilih dežurni krivec za vse tegobe zadnjih...

Več

10. 04. 2013 | Strategi v zadregi

Margaret Thatcher

Politika Margaret Thatcher, ki je bila predsednica britanske vlade od leta 1979 do leta 1990, ni pustila pečata le na britanskem gospodarstvu, ampak tudi na svetovnem gospodarstvu, mnogo njenih ukrepov...

Več

05. 04. 2013 | Strategi v zadregi

Slovenske delnice: Za tiste, ki si upajo

Sloveniji se je v letošnjem letu že dvakrat uspelo prebiti na naslovnice mednarodnih časopisov: bolj kot osvojeni kristalni globusi na belih strminah je pozornost pritegnil strah, ali bo Slovenija naslednja,...

Več

29. 03. 2013 | Strategi v zadregi

Slovenija = Ciper ? NE

V domačih in tujih finančnih medijih smo v zadnjih dneh priča pravi poplavi novic na temo »Ali je po Cipru naslednja Slovenija?«, »Lahko ciprski ukrepi, predvsem tisti, ki jemljejo premožnim bančnim...

Več

12. 03. 2013 | Strategi v zadregi

Modne muhe in naložbe

Modne muhe so, kot drugod v človeštvu, stalen fenomen tudi v svetu finančnih produktov. Če se osredotočimo le na obdobje zadnjih let, smo imeli izjemen interes za denimo naložbe v gozdove, zlato in srebro,...

Več

14. 02. 2013 | Strategi v zadregi

So »varne« naložbe še nakupna priložnost?

V skoraj štiriletnem obdobju (od jeseni 2008 do poletja 2012) so bile t.i. »varne« naložbe (švicarski frank, zlato, obveznice AAA bonitete) tudi visoko donosne. Kako to, da so bile od poletja ravno »varne«...

Več

06. 02. 2013 | Strategi v zadregi

Valutne vojne

Kdo bo zmagovalec in kdo bo poraženec v valutnih vojnah? To je vprašanje, ki si ga zastavlja vedno več investitorjev. Že sama beseda vojna je tako dovolj odmevna, da pritegne pozornost javnosti. Pri vsem...

Več