21. 12. 2022 | Strategi v zadregi

Se japonski tiger vrača?

Si bodo japonski finančni trgi po čudežu v 80. letih prejšnjega stoletja sploh še kdaj opomogli? Kar že 30 let je od 29. decembra 1989, ko je japonski borzni indeks Nikkei 225 dosegel najvišjo vrednost. Mejnik, ki se je v zgodovino zapisal kot pok japonskega delniškega balona, pa ni bil presežen vse do danes. V letošnjem letu je moč opaziti določene spremembe, ki bi lahko vodile v nov delniški vrh v prihodnjih letih. Ugodna monetarna slika in inflacija na ciljni ravni utegneta pozitivno prispevati k rasti podcenjenih japonskih delnic napram razvitim trgom.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Več

25. 08. 2022 | Strategi v zadregi

Kaj se dogaja z obveznicami?

Obveznice so v zadnjih desetletjih vlagateljem predstavljale večinoma donosno in od delnic manj tvegano naložbeno kategorijo. Situaciji z izjemno visoko inflacijo in posledično visokimi obrestnimi merami...

Več

08. 07. 2022 | Strategi v zadregi

Ali nas čaka globalna recesija?

V trenutnem obdobju visoke inflacije, restriktivne monetarne politike, nadaljevanja vojne v Ukrajini in negotovosti na Kitajskem se sprašujemo, ali lahko v naslednjem obdobju pričakujemo recesijo na...

Več

15. 04. 2022 | Strategi v zadregi

Ali dogajanje na Kitajskem predstavlja priložnost za vlagatelje?

Trend nadpovprečne gospodarske rasti v primerjavi s svetovno gospodarsko rastjo se je na Kitajskem v letu 2021 nadaljeval, a temu niso sledili tečaji kitajskih delnic. Covid, regulatorni pritiski in...

Več

15. 03. 2022 | Strategi v zadregi

Ko (ruski) medved lomasti po borzah

Vojaški napad Rusije na Ukrajino je bil veliko presenečenje začetka leta 2022 in že prerašča v največjo krizo, s katero se po koncu druge svetovne vojne sooča Evropa. Z izjemo naložb, ki so izpostavljene...

Več

24. 02. 2022 | Strategi v zadregi

Inflacija in ukrajinska kriza

V času pandemije COVID-19 od marca 2020, ko so delnice v povprečju dosegle dno zaradi še neraziskanega novega virusa, do začetka leta 2022 so delnice v povprečju marsikje v razvitem svetu presegle 80...

Več