08. 11. 2023 | Strategi v zadregi

Pretekle korekcije in razlogi za njih

Človeški um slabe stvari rad pozablja in zato smo pripravili pregled vseh pomembnejših korekcij na finančnih trgih, ki so se odrazile tudi v gibanju naših podskladov. Izbrali smo 3 podsklade, ki so v naši ponudbi od začetka poslovanja družbe. Z namenom analize tako delniških kot tudi obvezniških naložb smo izbrali delniški sklad (SVET - Svetovni razviti trgi delniški), mešani sklad (GU - Globalni uravnoteženi) in obvezniški sklad (OBV - Podjetniške obveznice EUR). Učbeniška definicija korekcije je, da tečaju upadejo vsaj za 10 odstotkov. Tej definiciji smo sledili pri pripravi analize in se osredotočili na dogodke, ki so znižali vrednosti enote premoženja podsklada SVET za vsaj 10 %.

Več

24. 10. 2023 | Strategi v zadregi

Se bo inflacija v ZDA še zniževala?

Inflacija je v ZDA dosegla vrh v lanskem juniju pri stopnji 8,9 %. Od takrat naprej cene življenjskih potrebščin v ZDA rastejo počasneje in danes inflacija znaša 3,7 %....

Več

20. 07. 2023 | Strategi v zadregi

Panoga biotehnologije in farmacije v zadnjem letu zaostaja – kaj sledi?

Trend nadpovprečne donosnosti delnic v farmacevtski panogi se je po koncu leta 2021 ustavil. Covidni prihodki upadajo, naraščajo pa regulatorni pritiski, ki skupaj z visokimi obrestnimi merami nižajo...

Več

15. 06. 2023 | Strategi v zadregi

Kaj zamik v delovanju obrestnih mer pomeni za gospodarstvo?

Vlagatelji se vse od pojava inflacije in hitrega dviga obrestnih mer sprašujejo, kakšen bo vpliv na gospodarstvo in kako trmasta bo inflacija. Odgovor bi se lahko skrival...

Več

14. 04. 2023 | Strategi v zadregi

Kakšna je nevarnost za ponovitev bančne krize iz leta 2008?

Na nedeljski večer 14. septembra 2008 je investicijska banka Lehman Brothers s 639 milijardami dolarjev sredstev vložila zahtevek za zaščito pred stečajem po 11. poglavju ameriške zakonodaje o stečajih,...

Več